ไม่ธรรมดา

  เบล สุพล   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ธรรมดา เบล สุพล
สังกัดค่าย: Humbrella

Fmaj7 | Em7 D#m7 | Dm7 | G7 | G7 |

 Cmaj7  คนธรรมดา..ที่ไม่Em7ธรรมดา.. Am7  เคยเดินตามหา ก็ไม่เจEm7อสักราย..   แค่คนFmaj7 ๆ นึง.. ที่มีผEm7ลทางใจAm7..   ที่เจDm7อก็ไม่ใช่.. ที่ใช่Gก็ไม่เจอ..

 Cmaj7  คนธรรมดา..ที่ไม่Em7ธรรมดา Am7  ที่สุดฟ้าก็พาให้มาEm7พบเธอ   เธอคือFmaj7คนเดียว.. ที่ไม่ต้อEm7งเลิศเลAm7แต่อยู่ใกDm7ล้เธอ เหมือนเจอสวรGรค์ในหัวCmaj7 G/Bใจ

 Am7  จบแล้วที่เสาEm7ะหา..   ได้มาพDm7บตัวจริGงซะCmaj7 G/Bที.. Am7  ชีวิตต่อจากEm7นี้   คงFmaj7จะดีถ้ามีแต่เธG7อ..

ก่อนจะนอนอยากเจCmaj7อเธอเป็นคนสุดท้าEm7คนแรกของเช้าถัดไAm7ป ฉันก็อยากเห็นเธEm7เช้าก็มีแต่เธFmaj7อ ค่ำก็มีแต่เธEm7อคนเดียว..เท่าDm7 Gนั้น..อยากทำตัวติดเธCmaj7อ ไม่ต้องห่างไปไหEm7ไม่ว่าจะทำอะไรAm7 ก็อยากทำด้วยกัEm7ทุกลมหายใจเข้าออFmaj7ทุกเวลาของEm7 D#m7 | Dm7 | Gฉัน..อยากจะใช้กับเธอ..

Fmaj7 |

 Cmaj7  มันช่างคุ้ม คุ้มกับกาEm7รรอคอย Am7  เหนื่อยไม่น้อย ที่คอยเฝ้าเจEm7อตั้งนาน   แต่ในFmaj7นาที..แรกที่ได้เห็Em7นหน้ากัAm7   นDm7าทีนั้นG..รู้เลยว่าCmaj7 G/Bคุ้มที่รอ..

 Am7  จบแล้วที่เสาEm7ะหา..   ได้มาพDm7บตัวจริGงซะCmaj7 G/Bที.. Am7  ชีวิตต่อจากEm7นี้   คงFmaj7จะดีถ้ามีD7/F#แต่เธอG7..

ก่อนจะนอนอยากเจCmaj7อเธอเป็นคนสุดท้าEm7คนแรกของเช้าถัดไAm7ป ฉันก็อยากเห็นเธEm7เช้าก็มีแต่เธFmaj7อ ค่ำก็มีแต่เธEm7อคนเดียว..เท่าDm7 Gนั้น..อยากทำตัวติดเธCmaj7อ ไม่ต้องห่างไปไหEm7ไม่ว่าจะทำอะไรAm7 ก็อยากทำด้วยกัEm7ทุกลมหายใจเข้าออFmaj7ทุกเวลาของEm7 Am7 D#m7 | Dm7 | Gฉัน..อยากจะใช้กับเธอ..

Fmaj7 | Em7 D#m7 | Dm7 | G7 |

Cmaj7ยากจะใช้กับเธอคอร์ดเพลง ไม่ธรรมดา เบล สุพล

เนื้อเพลง ไม่ธรรมดา เบล สุพลคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เคยเดินตามหา ก็ไม่เจอสักราย แค่คนๆนึง ที่มีผลทางใจ ที่เจอก็ไม่ใช่ ที่ใช่ก็ไม่เจอ คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ที่สุดฟ้าก็พาให้มาพบเธอ เธอคือคนเดียว ที่ไม่ต้องเลิศเลอ แต่อยู่ใกล้เธอ เหมือนเจอสวรรค์ในหัวใจ จบแล้วที่เสาะหา ได้มาพบตัวจริงซะที ชีวิตต่อจากนี้ คงจะดีถ้ามีแต่เธอ ก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้าย คนแรกของเช้าถัดไป ฉันก็อยากเห็นเธอ เช้าก็มีแต่เธอ ค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น อยากทำตัวติดเธอ ไม่ต้องห่างไปไหน ไม่ว่าจะทำอะไร ก็อยากทำด้วยกัน ทุกลมหายใจเข้าออก ทุกเวลาของฉัน อยากจะใช้กับเธอ มันช่างคุ้ม คุ้มกับการรอคอย เหนื่อยไม่น้อย ที่คอยเฝ้าเจอตั้งนาน แต่ในนาทีแรกที่ได้เห็นหน้ากัน นาทีนั้นรู้เลยว่าคุ้มที่รอ จบแล้วที่เสาะหา ได้มาพบตัวจริงซะที ชีวิตต่อจากนี้ คงจะดีถ้ามีแต่เธอ ก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้าย คนแรกของเช้าถัดไป ฉันก็อยากเห็นเธอ เช้าก็มีแต่เธอ ค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น อยากทำตัวติดเธอ ไม่ต้องห่างไปไหน ไม่ว่าจะทำอะไร ก็อยากทำด้วยกัน ทุกลมหายใจเข้าออก ทุกเวลาของฉัน อยากจะใช้กับเธอ อยากจะใช้กับเธอ