เมาให้ลืม

 เมาให้ลืม  วงแบเบาะ  วงZoom  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เมาให้ลืม วงแบเบาะ พาราฮัท feat.คิงส์ วงซูม
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหาย โตนแพรทองเรียบเรียง: รุงรังเร็คคอร์ด, วงแบเบาะสังกัดค่าย: พาราฮัทติดต่องานแสดง: 0841853266

เมาให้ลืมเธEmอ ลบเธอออกจากใจCแก้วนี้ไว้อาลัDsus2ย.. ให้กับความรักที่เจ็บช้ำBเหล้าคงดีที่สุEmด ที่จะหยุดภาพความทรงจำAmเป็นทางออกทางเดีBยวดื่มเพียวเพียว ๆ เดี๋ยวก็ลืEm

Em | C |D | B |
Em | C |D | B |

Em | C |Dsus2 | B |
C | Am | B | B | Em |

รักEmกันมาตั้งนานCเท่าไรไม่คิดDsus2เลยว่าจะเป็นแบบนี้Bอยู่Emด้วยกันมาก็นานCหลายปีท้ายที่สุDsus2ดวันนี้.. B   ก็เหลือเพียงแค่ฉัEm

เหนื่อEmยนะง้อก็ไม่Cเป็นผลคนที่รัDsus2กกับคนที่ทิ้ง ความรู้สึBกมันต่างกันคนEmหนึ่งไม่เหลือแม้ควาCมผูกพันแต่อีกคนDsus2ยังจดจำ..  B  เพราะว่ายังรักเEm | Emธอ

จัดเต็มให้กับควาCมรัก กูไม่อยาDsus2กคิดมากวันนี้BกูอยากพักอยากเมEmเมนูของCคนเศร้า เขียนไDsus2ว้คนเหงาให้ดื่มBช้าง.. Bคนอ้างว้าCงให้ลองดื่มสิงDsus2ห์ส่วนคนถูกทิ้Bmงอย่างฉัน ได้เพEmทุกอย่างอยาEmกจะตัดใAmจ เพราะว่ามันหมดทาDsus2แนะนำAmเพียว ๆ แป๊บเดียDsus2ว เดี๋ยวมันก็ผ่านGไป    B

เมาให้ลืมเธCอ ลบเธอออกจากใEmแก้วนี้ไว้อาลัDsus2ย.. ให้กับความรักที่เจ็บช้ำBเหล้าคงดีที่สุCด ที่จะหยุดภาพความทรงจำAmเป็นทางออกทางเดีBยวดื่มเพียวเพียว ๆ เดี๋ยวก็ลืEm

C | Em |Dsus2 | B |
C | Am |Dsus2 | Em |

* | ** |

กูจะเมาให้ลืมเธEmอ ลบเธอออกจากใEmแก้วนี้ไว้อาลัDsus2ยให้กับความรักที่เจ็บช้ำBเราคงดีที่สุEmด จะหยุดภาพความทรงจำAmเป็นทางออกทางเดีDsus2ยวดื่มเพียวเพียว ๆ ให้ลืมเธEm

** |คอร์ดเพลง เมาให้ลืม วงแบเบาะ พาราฮัท feat.คิงส์ วงซูม

เนื้อเพลง เมาให้ลืม วงแบเบาะ พาราฮัท feat.คิงส์ วงซูมเมาให้ลืมเธอ ลบเธอออกจากใจ แก้วนี้ไว้อาลัย ให้กับความรักที่เจ็บช้ำ เหล้าคงดีที่สุด ที่จะหยุดภาพความทรงจำ เป็นทางออกทางเดียว ดื่มเพียวเพียวๆเดี๋ยวก็ลืม รักกันมาตั้งนานเท่าไร ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้ อยู่ด้วยกันมาก็นานหลายปี ท้ายที่สุดวันนี้ ก็เหลือเพียงแค่ฉัน เหนื่อยนะง้อก็ไม่เป็นผล คนที่รักกับคนที่ทิ้ง ความรู้สึกมันต่างกัน คนหนึ่งไม่เหลือแม้ความผูกพัน แต่อีกคนยังจดจำ เพราะว่ายังรักเธอ จัดเต็มให้กับความรัก กูไม่อยากคิดมาก วันนี้กูอยากพักอยากเมา เมนูของคนเศร้า เขียนไว้คนเหงาให้ดื่มช้าง คนอ้างว้างให้ลองดื่มสิงห์ ส่วนคนถูกทิ้งอย่างฉัน ได้เพทุกอย่าง อยากจะตัดใจ เพราะว่ามันหมดทาง แนะนำเพียวๆแป๊บเดียว เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เมาให้ลืมเธอ ลบเธอออกจากใจ แก้วนี้ไว้อาลัย ให้กับความรักที่เจ็บช้ำ เหล้าคงดีที่สุด ที่จะหยุดภาพความทรงจำ เป็นทางออกทางเดียว ดื่มเพียวเพียวๆเดี๋ยวก็ลืม กูจะเมาให้ลืมเธอ ลบเธอออกจากใจ แก้วนี้ไว้อาลัยให้กับความรักที่เจ็บช้ำ เราคงดีที่สุด จะหยุดภาพความทรงจำ เป็นทางออกทางเดียว ดื่มเพียวเพียวๆให้ลืมเธอ