เมา

 เนสกาแฟ ศรีนคร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เมา เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนสกาแฟ ศรีนครเรียบเรียง: เนสกาแฟ ศรีนคร, ลายสยามสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0650959222, 0833512747, 0819758239

A | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm E | A |

ถึงมื้อนี่Aอ้ายสิมีผู้ใด๋  ถึงมื้อนี่C#mอ้ายสิพ้อฮักใหม่ถึงมื้อนี่Dอ้ายสิเลิกกันไป  แต่หัวใจEกะยังห่วงหาปากบอกAว่าบ่เป็นหยัง แต่น้ำตาพัC#mงลงบ่เป็นท่าหมู่บ่ให้เศร้Dา กินเหล้าดีกว่าแห่งคิดเห็นหน้Eายามยกแก้วเหล้า

เมาแล้วกะคิดฮอดเด๋Aเมาแล้วกะคิดฮอดหลC#mายเมาแล้วคิดฮอดแต่อ้Dายเมาแล้วคิดฮอดอยากกอดEแฮงคิดฮอดเจ้าความเก่าความหลัAคงบ่หวังสิคืนกลับไปไC#mด้ถึงมื้อนี่สิเลิกกันไปDบ่เคยเสียดายที่เคยได้ฮักEกัน..Eยามเมาคิดฮอดเจ้าหลาย ๆ

D | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm E | A |

ตอนมีAอ้ายบ่รักษา เว่าจC#mารุนแรงเเทงใจมาคิดฮอDดตอนอ้ายมีใหม่ถ้าย้อนกลับไปได้E น้องสิขอแก้ตัว.. E

** |

A | E |

ถึงอ้ายแค่คนฮักเก่Dา  ห่วงเจ้าคือเก่าบ่ลืC#mยามนอนฝันเห็นทุกคืBmน  มีไผEเบิ่งแยงเจ้าบ่Aดูแลเจ้าของเด้อDนาง ฮักฮ่าง ๆ จั่งอ้ายบ่ฝืC#mบ่ไหF#mวอ้ายบ่ขอบืBmน  ให้เจ้ายืนEข้างคนที่คู่Aควร

** |

D | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm E | A |คอร์ดเพลง เมา เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง เมา เนสกาแฟ ศรีนครถึงมื้อนี่อ้ายสิมีผู้ใด๋ ถึงมื้อนี่อ้ายสิพ้อฮักใหม่ ถึงมื้อนี่อ้ายสิเลิกกันไป แต่หัวใจกะยังห่วงหา ปากบอกว่าบ่เป็นหยัง แต่น้ำตาพังลงบ่เป็นท่า หมู่บ่ให้เศร้า กินเหล้าดีกว่า แห่งคิดเห็นหน้ายามยกแก้วเหล้า เมาแล้วกะคิดฮอดเด๋ เมาแล้วกะคิดฮอดหลาย เมาแล้วคิดฮอดแต่อ้าย เมาแล้วคิดฮอดอยากกอดแฮง คิดฮอดเจ้าความเก่าความหลัง คงบ่หวังสิคืนกลับไปได้ ถึงมื้อนี่สิเลิกกันไป บ่เคยเสียดายที่เคยได้ฮักกัน ยามเมาคิดฮอดเจ้าหลายๆตอนมีอ้ายบ่รักษา เว่าจารุนแรงเเทงใจ มาคิดฮอดตอนอ้ายมีใหม่ ถ้าย้อนกลับไปได้ น้องสิขอแก้ตัว ถึงอ้ายแค่คนฮักเก่า ห่วงเจ้าคือเก่าบ่ลืม ยามนอนฝันเห็นทุกคืน มีไผเบิ่งแยงเจ้าบ่ ดูแลเจ้าของเด้อนาง ฮักฮ่างๆจั่งอ้ายบ่ฝืน บ่ไหวอ้ายบ่ขอบืน ให้เจ้ายืนข้างคนที่คู่ควร