เมษา (Maysa)

 เมษา เมษา (Maysa) BLACKSHEEP fellow fellow สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมษา fellow fellow feat. BLACKSHEEP
เนื้อร้อง: Tan Liptapallop, fellow fellow, Blacksheepทำนอง: Tan Liptapallop, fellow fellowเรียบเรียง: Machinaดนตรี: Tan Liptapallopสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSICติดต่องานแสดง: 0830978262, 0956495544, 0830978261, 0969494666

A# F/A | Gm A#7 |D# Dm | F |

อีกครั้A#งที่เวลา..ได้วF/Aนเวียนมา..จนถึGmงในเดือนเมษA#7ครบรอบในวันD#ที่เธอลา ที่เธอDmนั้นจะมาในควาFมทรงจำอีกครั้ง

เรื่องราวดี ๆA# ในเมื่อวาน.. ที่ดูF/Aเลือนลาง..จะย้GmอนคืนในความฝัA#7เหมือนช่วงเวลD#าคอยบรรเทา..บาดแผDmลในใจเราที่ไม่Fมีเธออีกแล้ว

 Gm  จริงที่มันก็เนิ่Fนนาน..ที่เรCmาพรากจาก Gm  แต่ไม่นานพอให้ฉันFลืม เธอซักครั้Fง..

วันนี้A#ที่ไม่ได้พบF/Aเจอกัน  เธอคิGmดถึงฉันบ้างไหA#7หรือเธอจะมีD#ใครให้มอง จะมีDmใครให้แคร์มีคนFมาแทนที่ฉันแต่เธอจะคิดA#ยังไงก็ไม่F/Aเป็นไร  แค่ขGmอให้รู้เอาไว้A#7 D# ความจริงมันเป็นเช่นDmไร แต่เรายังรักFกัน  อยู่ในฝันของฉันอยู่เลย

A# F/A | Gm A#7 |D# Dm | F |

Hey..ตอนนี้ฉันติA#ดอยู่ในอีกหนึ่งมิติที่เส้F/Aนของเรามันยังไม่ได้ถูกขีดเลือดในGmหัวใจมันยังคงสูบฉีดไม่มีหยดA#7น้ำตา ไม่มีใครถูกบีบฉันหยุดD#เวลาไว้ในฝัน.. Dm และก็อยู่แค่ในนั้นไม่กล้าลืมตFาเพราะว่ากลัวเธอจะหายทุกครั้งที่เธอมามันช่างดูมีความหมาย

เหมือนฉันเป็นบ้Gmาอยู่บนโลกที่ไม่จริงโลกที่ฉันสร้าFง ให้รักเรายังอินรู้ทั้งรู้Cmว่าทุกอย่างนั้นมันปลอมแต่ก็มีความสุขอยู่ในภาพที่จำลองรู้Gmสึก และสัมผัสได้ทั้งหมดควาFมจริงใจหรือว่าคำโกหกเพราะในความฝันนั้น ฉันเป็นคนเขียนบทที่จะเขียนเรื่องเรา ให้ไม่มีวันจบ

** |

เธออยู่กับฉัGmนเหมือนเดิม ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่มีคืนไหFนซักคืน.. ที่เธอนั้นจากไปยังเป็นแบบนี้D#เหมือนเดิมและไม่รู้จะนานซักแค่ไหFน..

วันนี้A#ที่ไม่ได้พบF/AเจอกันเธอคิGmดถึงฉันบ้างไA#7 | D# Dm | Fหม..

** |

อีกครั้A#งที่เวลา..ได้วF/AนเวียนมาจนถึGmงในเดือนเมษA#7อีกครั้D#งที่เวลา..ได้วนDmเวียนมาจนถึFงในเดือนเมษาคอร์ดเพลง เมษา fellow fellow feat. BLACKSHEEP

เนื้อเพลง เมษา fellow fellow feat. BLACKSHEEPอีกครั้งที่เวลาได้วนเวียนมา จนถึงในเดือนเมษา ครบรอบในวันที่เธอลา ที่เธอนั้นจะมา ในความทรงจำอีกครั้ง เรื่องราวดีๆในเมื่อวาน ที่ดูเลือนลาง จะย้อนคืนในความฝัน เหมือนช่วงเวลาคอยบรรเทาบาดแผลในใจเรา ที่ไม่มีเธออีกแล้ว จริงที่มันก็เนิ่นนานที่เราพรากจาก แต่ไม่นานพอให้ฉันลืม เธอซักครั้ง วันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกัน เธอคิดถึงฉันบ้างไหม หรือเธอจะมีใครให้มอง จะมีใครให้แคร์ มีคนมาแทนที่ฉัน แต่เธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไร แค่ขอให้รู้เอาไว้ ความจริงมันเป็นเช่นไร แต่เรายังรักกัน อยู่ในฝันของฉันอยู่เลย Heyตอนนี้ฉันติดอยู่ในอีกหนึ่งมิติ ที่เส้นของเรามันยังไม่ได้ถูกขีด เลือดในหัวใจมันยังคงสูบฉีด ไม่มีหยดน้ำตา ไม่มีใครถูกบีบ ฉันหยุดเวลาไว้ในฝัน และก็อยู่แค่ในนั้น ไม่กล้าลืมตาเพราะว่ากลัวเธอจะหาย ทุกครั้งที่เธอมามันช่างดูมีความหมาย เหมือนฉันเป็นบ้าอยู่บนโลกที่ไม่จริง โลกที่ฉันสร้าง ให้รักเรายังอิน รู้ทั้งรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันปลอม แต่ก็มีความสุขอยู่ในภาพที่จำลอง รู้สึก และสัมผัสได้ทั้งหมด ความจริงใจหรือว่าคำโกหก เพราะในความฝันนั้น ฉันเป็นคนเขียนบท ที่จะเขียนเรื่องเรา ให้ไม่มีวันจบ เธออยู่กับฉันเหมือนเดิม ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม ไม่มีคืนไหนซักคืน ที่เธอนั้นจากไป ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิม และไม่รู้จะนานซักแค่ไหน วันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกัน เธอคิดถึงฉันบ้างไหม อีกครั้งที่เวลาได้วนเวียนมา จนถึงในเดือนเมษา อีกครั้งที่เวลาได้วนเวียนมา จนถึงในเดือนเมษา