มีแฮงใจ

เอิ้นขวัญ วรัญญาแนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

มีแฮงใจ - เอิ้นขวัญ วรัญญา

แค่อยากได้ยิGนคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกัEmนบ่น้อเธอฮู้Cบ่.. ว่าได้ยินDแล้วมันมีแฮงGใจ

G | Em |C D | G |
G | Em |C D | G |

ตั้งแต่มื้อGเฮาคบกัน เธอยังฮักฉันEmคือเก่าอยู่บ่คำถาAmมที่คึดต่Dอ มาจากหัวGใจตอนจีAmบคอยทักเฟซ ตอนชวนไปเดBmทก็เทียวส่งไลน์แต่มื้Cอนี่คือหDาย บ่คือแต่Gก่อน

บ่แม่Cนบ่ฮู้ กะฮู้อBmยู่ว่าเธอยังฮักแต่อยาCกได้ยินจากปDาก สิได้Gบ่อยากมีCโมเมนต์หวาน ๆBm  ให้มันดีต่อใจก็Emพอบ่อยาCกให้ใจฝ่อ..จนออDฟไลน์

แค่อยากได้ยิGนคำว่าฮัก..จากเธอทุกวัEmนโดยบ่มีพักตื่นตอนเช้าCกะบอกว่าฮักยามสินอนCกะบอกว่าฮักก่อนกินข้าGวกะบอกว่าฮักได้บ่Dอยากได้ยินGคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกัEmนบ่น้อเธอฮู้Cบ่.. ฮู้บ่D

แค่อยากได้ยิGนคำว่าฮัก..จากเธอทุกวัEmนโดยบ่มีพักตื่นตอนเช้าCกะบอกว่าฮักยามสินอนCกะบอกว่าฮักก่อนกินข้าGวกะบอกว่าฮักได้บ่Dอยากได้ยินGคำว่าฮัก เธอสิเบื่อกัEmนบ่น้อเธอฮู้Cบ่..ว่าได้ยินDแล้วมันมีแฮงGใจ

G | D |C | D |

G | Em |C D | G |
G | Em |C D | G |

บ่ได้Gสิหึงสิหวง มันยังคงอยากสิเดินควงแค่สิมาทวEmงคำเก่าได้บ่เว้าคือตอAmนที่อ้ายมาขDอ ก่อนที่เฮาGสิเป็นแฟนกันไอ้ฉัAmนบ่เคยขี้ค้านสิฟังถ้าเธอสิบอกว่าฮักแต่ฉัน สิดัBmงส่ำได๋กะได้สุมื้อสุเวCนเว้าได้เว้าไปD..ว่าฮักGกัน

* | ** | *** |

เธอฮู้Cบ่..ว่าได้ยินDแล้วมันมีแฮงGใจ