มิสรถร้าย

 นิล ไชยา ศฤคาร  มิสรถร้าย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มิสรถร้าย นิล ไชยา ศฤคาร
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิล ไชยา ศฤคารเรียบเรียง: boyplay studioติดต่องานแสดง: 0636064626, 0945064850

A | A |D | E |
A | F#m |Bm | E |A | E | E |

ตื่นAแต่เช้า..ล้างหน้Aาแปรงฟันมอเตอร์ไซค์D 1 คัน เป็นเพื่อEนคู่ใจขับAไปเวียน..สาววิF#mทยาลัยหนทาDงยาวไกล แต่ใจEมันเกินร้อย..E

รถเครื่อAงคันนี้ พ่อให้ตังAค์ซื้อมาตั้งใจDไว้ว่า.. ไว้'ทุกEน้ำยางขอAบกะดุ้ง.. เบาF#mะหุ้ม'สอบ..แต่เพื่อBmนมันบอก..E   ว่านี่แหละคลาสสิA | Aค..

ทาF#mงขลุกขลิก อิลุกDขลุกขลักแต่เพื่อEความรัก มันพาAไปถึงเพลงรถF#mโยเย.. แต่คEนไม่โลเล..รักใคBmรทุ่มเท..E   ให้จนหมดใA | A

เครื่อDงฮอนด้า บังโคลนหน้Eาก็วาซากิเบาะซูBmซูกิ ไฟหลัEงยามาฮ่าบิดแต่Dละที เพื่อนมันAส่ายหน้าแต่ก็ยัBmงหวังว่า..E อยากมีมิสมาซ้อนท้A | Aาย

กลับมาAนอนคิด  เรามันAก็แค่นี้ยางราDคาดี.. ค่อยซื้อEคันใหม่เอาท่อAดัง ๆ  เครื่องพัF#mนอันใหญ่ ๆเอาไว้Bmเขไป..  E    รับสาวพาณิA | Aชย์

ก็ได้Aแค่ฝัน  เพราะยาAง 3 โลร้อยสาวไหDนติคอย.. คนขี่Eรถร้ายแต่ว่าAความหวัง..ยังไม่พัF#mงทลายแค่น้องสาวBmเปิดใจ.. E    มาเขรถร้A | Aาย

F#m | D |E | A |
F#m | E |Bm | E |A | A |

* | ** | *** | **** |

แค่น้องสาวBmเปิดใจ.. E    มาเป็นมิสรถร้าย

F#m E B7 | D E A |คอร์ดเพลง มิสรถร้าย นิล ไชยา ศฤคาร

เนื้อเพลง มิสรถร้าย นิล ไชยา ศฤคารตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟัน มอเตอร์ไซค์ 1 คัน เป็นเพื่อนคู่ใจ ขับไปเวียนสาววิทยาลัย หนทางยาวไกล แต่ใจมันเกินร้อย รถเครื่องคันนี้ พ่อให้ตังค์ซื้อมา ตั้งใจไว้ว่า ไว้'ทุกน้ำยาง ขอบกะดุ้ง เบาะหุ้ม'สอบ แต่เพื่อนมันบอก ว่านี่แหละคลาสสิค ทางขลุกขลิก อิลุกขลุกขลัก แต่เพื่อความรัก มันพาไปถึงเพลง รถโยเย แต่คนไม่โลเล รักใครทุ่มเท ให้จนหมดใจ เครื่องฮอนด้า บังโคลนหน้าก็วาซากิ เบาะซูซูกิ ไฟหลังยามาฮ่า บิดแต่ละที เพื่อนมันส่ายหน้า แต่ก็ยังหวังว่า อยากมีมิสมาซ้อนท้าย กลับมานอนคิด เรามันก็แค่นี้ ยางราคาดี ค่อยซื้อคันใหม่ เอาท่อดังๆเครื่องพันอันใหญ่ๆเอาไว้เขไป รับสาวพาณิชย์ ก็ได้แค่ฝัน เพราะยาง 3 โลร้อย สาวไหนติคอย คนขี่รถร้าย แต่ว่าความหวังยังไม่พังทลาย แค่น้องสาวเปิดใจ มาเขรถร้าย แค่น้องสาวเปิดใจ มาเป็นมิสรถร้าย