หมดแก้วแล้วเลิกกัน

  เขียว คาราบาว   เต๊ะ ตระกูลตอ   หมดแก้วแล้วเลิกกัน   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หมดแก้วแล้วเลิกกัน เขียว คาราบาว Feat. เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: สังกะสี เรคคอร์ด

C | C |C | C |
F | F |C | C |Dm | G |C | C |

ชีวิตฉันไม่เคยเหCงา แค่มีเหล้าแล้วมีเธอนั่งชนAmแก้ววันนี้เธอจากไปแล้Cว พร้อมแก้วสุดท้ายกับบอกว่าเราเลิกGกัน

ทั้งที่เราพึ่งจะคFบ จะรัCก ไม่กี่เดือนกี่วัGหมดแก้วนี้เลิกกัDmน จบกัGเห็นฉันเป็นตัวอะไรC

เมาตอนที่เรารักกัFน มีกับแกล้มคือหัวCใจถึงจะเมาแค่ไหFน ฟังเพลงอะไรก็คิดCถึงเธอหมดแก้วเราก็เต้นกัDmน กอดกันรักกัน ไม่คิดมีวันเลิกCรา

เมาตอนถูกเธอทิ้Fง มีกับแกล้มคือน้ำCตาเมาตอนเธอเอ่ยลFา ฟังเพลงสามช่ายังร้องCไห้คู่คนอื่นเขาเต้นกัDmน กอดกัน รักกันส่วนฉันเศร้าปางCตาย.. G

ชีวิตฉันเริ่มจะเหCงา แม้มีเหล้าแต่ไม่มีเธอชนแก้Amวันนี้เธอจากไปแล้Cว ทิ้งแก้วสุดท้ายไปกับผู้ชายของGเธอ

ตราบใดฉันยังไม่ลืFม ไม่หมดรัCฉันก็คงคิดถึงGเธอตั้งตารอเธDmอ จนเหล้าเลิกขายGจนโซดาหมดอายุC

* | ** |

C | C |Am | Am |C | C |G | G |
F | C |G | G |Dm | G |C | C |

* | ** |

คู่คนอื่นเขาเต้นกัDmน กอดกัน รักกัGส่วนฉันเศร้าปางตาย

F | C |G | G |Dm | G |C | C |คอร์ดเพลง หมดแก้วแล้วเลิกกัน เขียว คาราบาว Feat. เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง หมดแก้วแล้วเลิกกัน เขียว คาราบาว Feat. เต๊ะ ตระกูลตอชีวิตฉันไม่เคยเหงา แค่มีเหล้า แล้วมีเธอนั่งชนแก้ว วันนี้เธอจากไปแล้ว พร้อมแก้วสุดท้าย กับบอกว่าเราเลิกกัน ทั้งที่เราพึ่งจะคบ จะรัก ไม่กี่เดือนกี่วัน หมดแก้วนี้เลิกกัน จบกัน เห็นฉันเป็นตัวอะไร เมาตอนที่เรารักกัน มีกับแกล้มคือหัวใจ ถึงจะเมาแค่ไหน ฟังเพลงอะไรก็คิดถึงเธอ หมดแก้วเราก็เต้นกัน กอดกัน รักกัน ไม่คิดมีวันเลิกรา เมาตอนถูกเธอทิ้ง มีกับแกล้มคือน้ำตา เมาตอนเธอเอ่ยลา ฟังเพลงสามช่ายังร้องไห้ คู่คนอื่นเขาเต้นกัน กอดกัน รักกัน ส่วนฉันเศร้าปางตาย ชีวิตฉันเริ่มจะเหงา แม้มีเหล้า แต่ไม่มีเธอชนแก้ว วันนี้เธอจากไปแล้ว ทิ้งแก้วสุดท้าย ไปกับผู้ชายของเธอ ตราบใดฉันยังไม่ลืม ไม่หมดรัก ฉันก็คงคิดถึงเธอ ตั้งตารอเธอ จนเหล้าเลิกขาย จนโซดาหมดอายุ คู่คนอื่นเขาเต้นกัน กอดกัน รักกัน ส่วนฉันเศร้าปางตาย