โหม๋เด็ก MC

 เก๋ นาโพธิ์ โหม๋เด็ก MC ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โหม๋เด็กMC เก๋ นาโพธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อภิศาล คงหอมเรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อโปรดิวเซอร์: พาราโบลิก

 G  ซ้อนท้ายพี่หม้าย..

G | Em |C D | G D |

ซ้อนท้ายพี่หม้Gาย.. หน้าตาพันนี้EmทำไมบัดสีC เป็นแฟนD MC ได้หม้าGรถพี่ไม่แรEmง.. วิ่งแซEง BM ไม่ไAmด้หามิสซ้อนท้าCย  ก็ยังหาหม้ายสักคD | Dน..

ซ้อนท้ายที่หลวGง.. ไม่ต้องห่วงเรEmขึ้นควน ขึ้นเขCา  จะพาDน้องไปทุกหGถ้าใจเดียวกัEmน  ไม่หวั่Eน ไม่แคร์อายAmคนให้สิทธิ์เธอนั้นนั่งDบนซ้อนท้ายแล้วไปด้วGยกัน

ซ้อนท้ายพี่หม้Cาย  ได้เป็Dนโหม๋เด็ก MCEmหน้าตาไม่ดีC  แต่มีDหัวใจเดิมพัGรักจริงหวังแต่Emง  รักแรEง ไม่หลอกหวังฟัAmนักเลงไม่ทำพันนั้Cน  รักกันให้มันถูกทD | D C Dาง..

ซ้อนท้ายพี่หลGวง  ไม่ต้องห่วงแล้Emบ่าวไม่หาญแซCว  กลัวDว่าเรากางหลGางถ้าไม่รังเกีEmยจ  ซ้อนท้าEยเป็นแฟนเดินทาAmทำกิจกรรมยามว่าCง  มาเป็นDโหม๋เด็ก MGC.. D

G | Em |C D | G D |
G D | Em |Am D | G |

** |

ซ้อนท้ายพี่หลGวง  ไม่ต้องห่วงแล้Emบ่าวไม่หาญแซCว  กลัวDว่าเรากางหลGางถ้าไม่รังเกีEmยจ  ซ้อนท้าEยเป็นแฟนเดินทาAmทำกิจกรรมยามว่C | Dาง..มาเป็นโหม๋เด็ก MCG..

C | G | G |คอร์ดเพลง โหม๋เด็กMC เก๋ นาโพธิ์

เนื้อเพลง โหม๋เด็กMC เก๋ นาโพธิ์ซ้อนท้ายพี่หม้าย ซ้อนท้ายพี่หม้าย หน้าตาพันนี้ ทำไมบัดสี เป็นแฟน MC ได้หม้าย รถพี่ไม่แรง วิ่งแซง BM ไม่ได้ หามิสซ้อนท้าย ก็ยังหาหม้ายสักคน ซ้อนท้ายที่หลวง ไม่ต้องห่วงเรา ขึ้นควน ขึ้นเขา จะพาน้องไปทุกหน ถ้าใจเดียวกัน ไม่หวั่น ไม่แคร์อายคน ให้สิทธิ์เธอนั้นนั่งบน ซ้อนท้ายแล้วไปด้วยกัน ซ้อนท้ายพี่หม้าย ได้เป็นโหม๋เด็ก MC หน้าตาไม่ดี แต่มีหัวใจเดิมพัน รักจริงหวังแต่ง รักแรง ไม่หลอกหวังฟัน นักเลงไม่ทำพันนั้น รักกันให้มันถูกทาง ซ้อนท้ายพี่หลวง ไม่ต้องห่วงแล้ว บ่าวไม่หาญแซว กลัวว่าเรากางหลาง ถ้าไม่รังเกียจ ซ้อนท้ายเป็นแฟนเดินทาง ทำกิจกรรมยามว่าง มาเป็นโหม๋เด็ก MC ซ้อนท้ายพี่หลวง ไม่ต้องห่วงแล้ว บ่าวไม่หาญแซว กลัวว่าเรากางหลาง ถ้าไม่รังเกียจ ซ้อนท้ายเป็นแฟนเดินทาง ทำกิจกรรมยามว่าง มาเป็นโหม๋เด็ก MC