มือปืน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มือปืน - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Dm | F |Gm | A# C |
Dm | F |Gm | A# C |

   ฟางเส้นสุดท้าDmย.. ตอนตะวัFนบ่ายคล้อยลงมา Gm  นายสั่งให้ลงมือฆ่า   A# เด็กตาดำ ๆC   ศรัทธาสลาDmย  ความเป็นตาFยไล่เรียงเป็นฉาก Gm  จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนาน   เหนี่ยวไกA#ปืน เหยียบศพข้าC   ไปคว้าเอาเงิDmน  ข้ามความจFนที่ฉันหนีหน้า Gm  ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา  ตีรัA#นฟันแทงแกร่งกล้C   หนุ่มกระทDmง..  ไม่เคยลี้Fหนีใจผู้ใด Gm  แรงมาเราก็แรงไป  กัดแก่A#งแย่งชิงก้อนเงิC   จนพบกับDmนาย  ผู้มากหลาFยด้วยบารมีเงิน Gm  ยิ่งใหญ่คับเมืองทุกคน.. ต้องก้A#มหัวมือกุมC | Cต่ำ

ฝากตัวรับใช้Dmนายเป่าหัวผู้ขวางทางเดินFนายส่งไปสู่ความGmตาย  ชื่อเสียA#งของฉัCนเลื่องลืDmศพแรกผ่านDmไป  ศพสอง ศพสาม ค่อย ๆF ผ่านไปหลงผิดคิดภาคภูมิGmใจ ก่อนเดิA#นมาถึCงวันนี้ Dm

Dm | F |Gm | A# C |
Dm | F |Gm | A# C | C | |

Dm | F |Gm | A# C || |

   เด็กโชคร้าDmย  เขาเห็นนาFยซื้อขายกัญชา Gm  นายมองแล้วส่งสายตา  ฉันผวA#าใจตกลงตีC   ไปตายซะเถิDmด  หันปืFนเข้าหาหัวนาย Gm  เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ   ได้กลิ่นไอA#ของความดีงC | Cาม

** |

 A# นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิCใจ  ว่าฉันยังเป็นมนุDmษย์ A# หัวใจลอยล่องไปแสนCไกล  ขอตกตายด้วยมือDmตัวเอง

Dm | F | Gm | A# C | ( Fade Out )