มึงกูสูเรา

ปีใหม่ ไหทองคำ, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มึงกูสูเรา - ปีใหม่ ไหทองคำ

แค่อยากให้รู้E..ว่ากูรักมึG#mง รักอิตาC#mรักจนเหม็ดใจB ให้มึงไA | Bด้..

E G#m | C#m B |A | B |

ถ้อยคำEที่ฉันแหลงออกไปมันอาจดูG#mไม่ดีเท่าไรแต่เธAออิรู้บ้างไหม..ว่าที่แหลงไปBนั้นมันจริงใจอาจไม่สวEยไม่งามไม่หรูฟังแล้วขัดหูG#mไปบ้างใช่ไหมก็มันเป็Aนสำเนียงใต้ พอฟังได้Bแต่ไม่หวานแรง

ก็ฉัC#mนนั้น..มันแค่G#mคน..บ้าน ๆA อย่างที่เธอเห็Eอยากให้C#mรักในแบบที่ฉัG#mนเป็นอยากให้ช่วAยเห็นใจกันที..ได้ไหBม..ได้หม้B | E Bาย...

แค่อยากให้รู้E..ว่ากูรักมึG#mง รักอิตาC#mรักจนเหม็ดใจB ให้มึงได้A..ทุก ๆ อย่าBงที่ฉันมีแต่ขอได้ไหมE ให้แหลงหวาน ๆG#m มันขัดใจC#mให้แหลงง่าย ๆB แบบตายาAมึง กูB สู เรา ได้ไหม  (จริงใจดี(E))

B |

ถ้อยคำEที่ฉันแหลงออกไปใช่ว่าหยาบคG#mาย ใช่ว่าแหลงเอิด ๆให้สูAคิดดูเอาเถอะ ภาษาบ้านเกิBดนั้นมันชัดเจนเมื่อเราก็แหลEงกันอยู่พันนี้มาตั้งหลาG#mยปี ไม่เคยเปลี่ยนแปลงให้วัดแลAที่ใจแดง ๆไม่เคยเปลี่ยนแปลBง มันมีแต่เธอ

* | ** |

E G#m | C#m G#m |A | B |
E G#m | C#m G#m |A | B |

* | ** | ** |

มึง กูAm สู เรา ได้หม้ายได้ไหBม ว่าได้หม้าBย.. จริงใจดีE..