มึงกูสูเรา

 ปีใหม่ ไหทองคำ  มึงกูสูเรา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มึงกูสูเรา ปีใหม่ ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปีใหม่ ไหทองคำเรียบเรียง: ห้องบันทึกเสียงบ้านหัวหอมใหญ่สังกัดค่าย: ไหทองคำติดต่องานแสดง: 0620517774

แค่อยากให้รู้E..ว่ากูรักมึG#mง รักอิตาC#mรักจนเหม็ดใจB ให้มึงไA | Bด้..

E G#m | C#m B |A | B |

ถ้อยคำEที่ฉันแหลงออกไปมันอาจดูG#mไม่ดีเท่าไรแต่เธAออิรู้บ้างไหม..ว่าที่แหลงไปBนั้นมันจริงใจอาจไม่สวEยไม่งามไม่หรูฟังแล้วขัดหูG#mไปบ้างใช่ไหมก็มันเป็Aนสำเนียงใต้ พอฟังได้Bแต่ไม่หวานแรง

ก็ฉัC#mนนั้น..มันแค่G#mคน..บ้าน ๆA อย่างที่เธอเห็Eอยากให้C#mรักในแบบที่ฉัG#mนเป็นอยากให้ช่วAยเห็นใจกันที..ได้ไหBม..ได้หม้B | E Bาย...

แค่อยากให้รู้E..ว่ากูรักมึG#mง รักอิตาC#mรักจนเหม็ดใจB ให้มึงได้A..ทุก ๆ อย่าBงที่ฉันมีแต่ขอได้ไหมE ให้แหลงหวาน ๆG#m มันขัดใจC#mให้แหลงง่าย ๆB แบบตายาAมึง กูB สู เรา ได้ไหม  (จริงใจดี(E))

B |

ถ้อยคำEที่ฉันแหลงออกไปใช่ว่าหยาบคG#mาย ใช่ว่าแหลงเอิด ๆให้สูAคิดดูเอาเถอะ ภาษาบ้านเกิBดนั้นมันชัดเจนเมื่อเราก็แหลEงกันอยู่พันนี้มาตั้งหลาG#mยปี ไม่เคยเปลี่ยนแปลงให้วัดแลAที่ใจแดง ๆไม่เคยเปลี่ยนแปลBง มันมีแต่เธอ

* | ** |

E G#m | C#m G#m |A | B |
E G#m | C#m G#m |A | B |

* | ** | ** |

มึง กูAm สู เรา ได้หม้ายได้ไหBม ว่าได้หม้าBย.. จริงใจดีE..คอร์ดเพลง มึงกูสูเรา ปีใหม่ ไหทองคำ

เนื้อเพลง มึงกูสูเรา ปีใหม่ ไหทองคำแค่อยากให้รู้ว่ากูรักมึง รักอิตาย รักจนเหม็ดใจ ให้มึงได้ ถ้อยคำที่ฉันแหลงออกไป มันอาจดูไม่ดีเท่าไร แต่เธออิรู้บ้างไหมว่าที่แหลงไปนั้นมันจริงใจ อาจไม่สวยไม่งามไม่หรู ฟังแล้วขัดหูไปบ้างใช่ไหม ก็มันเป็นสำเนียงใต้ พอฟังได้แต่ไม่หวานแรง ก็ฉันนั้นมันแค่คน บ้านๆอย่างที่เธอเห็น อยากให้รักในแบบที่ฉันเป็น อยากให้ช่วยเห็นใจกันทีได้ไหม ได้หม้าย แค่อยากให้รู้ว่ากูรักมึง รักอิตาย รักจนเหม็ดใจ ให้มึงได้ทุกๆอย่างที่ฉันมี แต่ขอได้ไหม ให้แหลงหวานๆมันขัดใจ ให้แหลงง่ายๆแบบตายาย มึง กู สู เรา ได้ไหม จริงใจดี ถ้อยคำที่ฉันแหลงออกไป ใช่ว่าหยาบคาย ใช่ว่าแหลงเอิดๆให้สูคิดดูเอาเถอะ ภาษาบ้านเกิดนั้นมันชัดเจน เมื่อเราก็แหลงกันอยู่พันนี้ มาตั้งหลายปี ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ให้วัดแลที่ใจแดงๆไม่เคยเปลี่ยนแปลง มันมีแต่เธอ มึง กู สู เรา ได้หม้าย ได้ไหม ว่าได้หม้าย จริงใจดี