มัน(ส์)

Mocca Garden, OG-ANIC, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มันส์ - Mocca Garden ft. OG-ANIC

C#m | C#m |F#m | G#m |
C#m | C#m |F#m | G#m |

C#m G#m | C#m G#m |F#m | G#m |
C#m G#m | C#m G#m |F#m | G#m | G#m |

เพรC#mาะฉันมันG#mเก่า จะสู้C#mอะไรเขาที่ยังG#mใหม่ C#m  แค่เขาเอาใจBเธอก็ไปAแล้ว..BเหมืC#mอนว่าเธอกำลังG#mเห่อแต่รู้C#mไว้เหอะเดี๋ยวจG#mะเศร้า C#m  เวลาที่เขBาเทไปแบบไม่Aลา   B

รั้C#mงไว้..ไม่G#mอยู่.. ก็รู้C#mว่าคงไม่มีG#mทาง C#m  เพราะรักมันBจางลงไปAตั้งนาBนแล้วขอC#mให้เธอหน่ะโชG#mคดีจากนี้C#mให้เธอเจอเหมือG#mนกัน C#m  เจ็บมาเมื่อไรBหางตาก็จะไม่Aแล.. B

อยู่กับฉัF#mนก็คิดว่ามีแค่เราแต่กลับมีเขG#mามาได้อย่างไรเธอไปAคบกันตอนไหน ตกอกตกใจBตั้งตัวไม่ทันตอนนั้F#mนมันเคยดีกว่านี้ ในวันที่เรG#mามีกันและกันแต่ที่เธAอต้องไปจากฉันก็เพราะว่ามัBน มัน มัน มัน มัG#น..

เจ็บดีจัC#mง เธอมีคนใหG#mม่เธอเดินจากไC#mป ไม่หันมาแG#mเธอลืมเรF#mาที่คอยเทคแคร์เธอฝากรอยแผG#mลแล้วไปกับมันเธอคงลืC#mมแล้ววันเก่า G#mไม่มีแล้วเC#mรา คงมีแค่มัG#mต่อจากนี้F#mให้เธอเจอเหมือนกันให้เธอเจ็บเหมือนฉัG#mน ให้มันทิ้งเธC#m

C#m G#m | C#m G#m |F#m | G#m |
C#m | G#m | C#m G#m |A B | G# | C#m |

เธออยากจะไปไหC#mน เธอก็ไปเถิดหนG#mฉันไม่เหมือนคC#mน เพราะตอนนี้หงอยอย่างหG#mมาขอให้พบเจF#mอแต่คนที่ทำให้เหนื่อยล้าและถ้าเขาทิ้งเธG#mอ ไม่ต้องวิ่งตามเดี๋ยวปวดขา

มันช่างเหลือทC#mน เธอพบรักได้ทีละสอG#mโอ้ยแม่ยอดคC#mนชมจากใจ เธอไม่ต้องย้G#mอนไม่ต้องทุกข์ทF#mน เธอคือตะปูส่วนเขาเป็นค้อนพัง ๆ ซะยับเยิG#mน คงโดนทุบเสียจนท้อง

และเธอไม่ต้องร้C#mองเวลาเขาไม่มาหG#mเพราะเขาหนีเธC#mอ ก็เธอหน้าเหมือนข้อศอกหมG#mฉันล่ะโคตรงF#mงไปหลงรักได้ไงว้าตอนนี้ชีวิตดีดี๊G#m ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหา

และถ้าช้ำใC#mจ ให้เธอขึ้นไปบนดาดฟ้G#mแล้วก็โผบิC#mนให้เหมือนกับนกบนเวหG#mเชื่อฉันเธF#mอ แล้วเธอจะไม่ต้องเหนื่อยล้าชาติหน้าค่อยพบกัG#mโดดตึกตาย ตายไปซะ นะ นะ นะ

* | ** | ** |

C#m G#m | C#m G#m | F#m | G#m | ( x2 )
C#m | C#m | F#m | G#m | ( x2 )