หนามยอกอก

กุ้งไทย สำเภาทอง, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

หนามยอกอก - กุ้งไทย สำเภาทอง

G#m | F# |C#m D# | G#m |

E F# | G#m |C#m D# | G#m |

ตักน้ำเลG#mเทดับตะวันเอาโอ่งรองแสงจันF#ทร์.. เก็บแสงมันไม่ไG#mด้..ปรอทเขามีวัดไG#mข้ไม่อาจวัดใC#mจ หยั่งรักเธอถูG#mก้านมะพร้าC#mวร้อยอันรวมผูG#mเอากวาดคลื่นหมื่นลูF#ก..ให้เรียบคงไม่มีทG#mาง

    ความหวังรักฉัC#mน..เหมือนแสงปลายอุโมG#m C#m   เมื่อไล่จับหงษ์ด้วยสองมือเปล่G#m    ปลวกขึ้นพอกดินความเศG#mร้า    เอาไม้ต่อไต่หาดวงดาEว ยาวไกลก็ยF# | F#อม..

แต่รักมากก็กลัวใจBถ้ารักน้อยไปF# ก็กลัวเสียเธG#mเมื่อหนามยอกอEก.. ยกออกพรือเว้BหัวใจของเธC#mอ..ไม่ใช่ทางวันเวG#mย์ไม่ว่าใคC#mร รถไฟหรือว่าเรือเมG#mล์ถึงเข้าไปได้ทั้งเพE ฉันแค่ผูกเปF#ล เวให้เขานอG#m

ซับน้ำตาฟ้C#mา.. ต้องใช้ผ้าสักกี่G#mผืนซับความขมขื่C#mน.. กี่คืนกี่วันจางG#mหายหนามตำตีC#mน.. ยังพอใช้เข็มเขี่ยไG#mด้แต่หนามยอกอกรู้ไหEใช้เพียงหัวใจF#..องเธอนั้นเขี่G#m

C#m | G#m |C#m | G#m |
E | F# | F# |

* | ** |

E F# | G#m |C#m D# | G#m |