หนึ่งคนแพ้

 หนึ่งคนแพ้  ZONE  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หนึ่งคนแพ้ ZONE
เนื้อร้อง/ทำนอง: PEET MODELเรียบเรียง: Artsevenmusicติดต่องานแสดง: 0825391496

ก่อนจะไปD#.. ไม่มีแม้คำA#ร่ำลา..ไม่เอ่ยวาจD#า.. ไม่มีเหตุผลA#อธิบาย..

ฉัFmนไม่รู้..ว่าที่เราจบเป็นเพรGmาะอะไร ธอถึงจากไปมีแต่ควาC#มสงสัย กับน้ำตาที่ยังไม่ยอมA#หยุด

ในวันนี้D#.. เมื่อเธอเลือกที่จะลA#า..มีแต่ควาD#มยินดีให้เธอได้เจอ..กับคนA#ที่ฝันในใจ

ฉัFmนทำได้แค่เพียง..ยอมรับGmความเจ็บ ความเสียใจแต่อย่างน้อC#ยครั้งหนึ่งก็ดีใจ.. ที่ฉันA#ได้รักเธอ

แต่วันนี้D#เมื่อความรักเD#maj7ราจบลงแGmล้ว.. Cmต้องมีหนึ่งคA#นที่แG# D#/Gพ้..           คนนั้Fmนก็คือฉันA#ปล่อยให้เธอD#เจอใครที่เD#maj7ธอเคยแอGmบฝัน  Cmถึงเค้าคนนั้นมาแA#สนนG# D#/Gาน..วันนี้Fmเธอคงได้ดั่งA#ใจเหลือแต่ฉัD#นที่ทรมาD#maj7นและปวดGmร้าว  CmกับความรัC#กสองเรG# D#/Gา..วันนี้Fmเมื่อเธอมีเขA#า ฉันเองต้องทำใจ

C# | D# |G# | A# |
Fm | Gm |G# | A# |

แต่วันนี้D#เมื่อความรักเD#maj7ราจบลงแGmล้ว.. Cmต้องมีหนึ่งคA#นที่แG# D#/Gพ้..           คนนั้Fmนก็คือฉันA#ปล่อยให้เธอD#เจอใครที่เD#maj7ธอเคยแอGmบฝัน  Cmถึงเค้าคนนั้นมาแA#สนนG# D#/Gาน..วันนี้Fmเธอคงได้ดั่งA#ใจเหลือแต่ฉัD#นที่ทรมาD#maj7นและปวดGmร้าว  CmกับความรัC#กสองเรG# D#/G | Fm A#า..         โว..

** |

D# | D#maj7 |คอร์ดเพลง หนึ่งคนแพ้ ZONE

เนื้อเพลง หนึ่งคนแพ้ ZONEก่อนจะไป ไม่มีแม้คำร่ำลา ไม่เอ่ยวาจา ไม่มีเหตุผลอธิบาย ฉันไม่รู้ว่าที่เราจบ เป็นเพราะอะไร ธอถึงจากไป มีแต่ความสงสัย กับน้ำตาที่ยังไม่ยอมหยุด ในวันนี้ เมื่อเธอเลือกที่จะลา มีแต่ความยินดีให้เธอได้เจอกับคนที่ฝันในใจ ฉันทำได้แค่เพียง ยอมรับความเจ็บ ความเสียใจ แต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งก็ดีใจ ที่ฉันได้รักเธอ แต่วันนี้เมื่อความรักเราจบลงแล้ว ต้องมีหนึ่งคนที่แพ้ คนนั้นก็คือฉัน ปล่อยให้เธอเจอใครที่เธอเคยแอบฝัน ถึงเค้าคนนั้นมาแสนนาน วันนี้เธอคงได้ดั่งใจ เหลือแต่ฉันที่ทรมานและปวดร้าว กับความรักสองเรา วันนี้เมื่อเธอมีเขา ฉันเองต้องทำใจ แต่วันนี้เมื่อความรักเราจบลงแล้ว ต้องมีหนึ่งคนที่แพ้ คนนั้นก็คือฉัน ปล่อยให้เธอเจอใครที่เธอเคยแอบฝัน ถึงเค้าคนนั้นมาแสนนาน วันนี้เธอคงได้ดั่งใจ เหลือแต่ฉันที่ทรมานและปวดร้าว กับความรักสองเรา โว