เนื้อข้างเขียง

เดช อิสระ, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

เนื้อข้างเขียง - เดช อิสระ

A# | Am |Gm C | F C |

เสียดาFยเมื่อสายไป  เสียใจA#ก็เกินถอFหนังเนื้Fอสาวน้อDmย.. เพิ่งมีรอGmยแตกพาCผ่านโลFมจูบลูบไล้..จากชายใDmนจินตนการทะลวGmงเนื้อผ่าCน..แทรกเรือนกาF

เขFาเสพสม.. ถล่DmมพรหมมจรรFย์ดั่งเหมือFนสู่สวรรค์ แต่ที่นรCกเอาใว้ก่อเกิFดทายาท เลือดเนื้อของคDmนมักง่ายแล้วเขA#าก็หาย..  A#    หายไปC..

เนื้อA#อยู่บนเขียง เขาก็เฉียA#ง เขาก็สับเฉียA#งแบบไม่นับ  เนื้อย้อยยัFบสักเท่าไรเศษA#เนื้อข้างเขียง พี่รับไFด้ไม่เป็นไDmรัGmบด้วยหัวใจที่รักเธCอ.. รักจริF

A# | Am Dm | Gm C | F |
A# C | Am Dm |Gm C | F |

ใช่ผิAmดที่สันดาน.. ใช่พลาDmดที่เธอร่าน..แต่ธรGmรมชาติต้องการ..เบียดแนบเนื้อCหญิงชาย

* | ** |

D G |

เนื้อCอยู่บนเขียง เขาก็เฉียCง เขาก็สับเฉียCงแบบไม่นับ  เนื้อย้อยยัGบสักเท่าไรเศษCเนื้อข้างเขียง พี่รับไGด้ไม่เป็นไEmรัAmบด้วยหัวใจที่รักเธDอ และลูกเธอ รักจริG

C | Bm |Am D | G |