รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ

วงเจ็บวาย, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ - วงเจ็บวาย

Gm | D# |A# | F |
Gm | D# |A# | F |

กี่ครั้Gmงที่เคยถาม ดูเธD#อก็คงเมินเฉยปิดบัA#งใครไว้.. ทำไมF..อยากคุGmยให้เข้าใจ..  D#อย่าเลยอย่าหลอกลวงA# | Fฉัน..

อย่าห่วGmงเลยเธอ.. ถ้ามันบีบD#ในใจจะห่วA#งทำไม.. ทั้งที่เธFอไม่รักกันอยากไปGmกับเขา.. ทิ้งเลยคนD#อย่างฉันจะเก็A#บไปคิด ให้เธอนั้นผิดทำไมF

โปรดเถอGmะพูดมาเลยว่าไม่รัก แค่นั้D#นก็เข้าใจฉันA#แค่เสียใจ แต่ว่ามัFนไม่ถึงตายเมื่อคนGmหมดรักกัน จะฉุดจะรั้D#งมันก็เท่านั้นฉันA#นั้นเข้าใจสันดานของคนFอย่างเธอ..  (D)(รักเอง เจ็บเอง นักเลงพอ)

Gm | D# |A# | F |
Gm | D# |A# | F |

ถ้าทีGmเธอมันฟ้อง  อากาD#รเธอดูนอกใจปิดบัA#งใครไว้ เธอรู้Fดี..

* | ** |

Gm | D# |A# | F |
Gm | D# |A# | F |

* | ** | ** |

Gm | D# |A# | F | ( x2 ) | Gm |