นึกเสียว่าสงสาร

อ้อย กะท้อน, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นึกเสียว่าสงสาร - อ้อย กะท้อน

F#m | F#m |A | A |C#m | C#m |
F#m | C#m |Bm C#m | F#m | F#m |

ถาAมว่ารักแค่ไหF#mน..  นับเม็ดทรDายทั้งทะเลก็รู้EลมหายAใจที่มีอF#mยู่..  คือควาDมคิดถึงจากฉัEถาAมจะเจ็บแค่ไหF#mน..  หากเธอไปDรักใครสักวัEก็ลองนัAบดูสายฝนนั่F#mน..  นั่นคืDอน้ำตาจากใจE

 F#m  ก็เลยอยากให้รู้A  ก็เลยอยากให้เห็F#m   ก่อนจะทำDร้ายกันกว่านี้E..

เพราะโลกนี้มีเธAอ..เพียงคนเดีBmยวฉันจึC#mงเสียเธอไม่ไF#mด้ถ้าเธออยากทำร้าDย..ก็เชิEแต่อย่าเดิAนหนีไปจากฉัF#mนึกเสียว่าสงสาDร  อย่าลงทัณEฑ์..ด้วยการลาจาF#m

Bm | C#m |F#m | C#m |
Bm | C#m |Bm7 | E |

ถาAมกันสักกี่ครั้F#mง..  ก็ยัDงบอกเธออย่างนี้Eฟ้Aาทุกวันเปลี่ยนสีF#m..  แต่ฉัDนไม่เคยเปลี่ยนใจE

* | ** |

 F#m  นึกเสียว่าสงสDาร  อย่าลงทัณEฑ์..   ด้วยคำว่าลF#mาก่อน..