หนุ่มน้อย

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนุ่มน้อย - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A | A |A | A |
F#m D | F#m E |F#m D E | A | A |

เขาเดินAเข้าออก..ในซอEยทุกวันเพื่อนฝูงDทุกคน..ต่างรัDกใคร่เขาทุก ๆA ตอนเช้า แต่งตัวEไปเรียนไม่เคDย..จะเก จะขาD

พ่อแม่Aภูมิใจ  มีลูกEผู้ชาย..เอากาDร เอางาน เอาเรีDยนก็ชีAวิตนี้.. ดั่งไม้Eใกล้ฝั่งหวังพึ่งพาDลูกชายคนเดีDยว

A | Eอ...    เจ้าเด็กหนุ่มขอDงพ่อ..DA | Eอ...    เจ้าเด็กหนุ่มขอDงแม่.. D

ตกเย็Aนเลิกเรียน กลับบ้าEนตามเคยห้อยโหDนรถเมล์อย่างเก่DนึกถึงAกับข้าว.. บนจาEนใบเก่ามีแDม่กับพ่อล้อมวD

แต่แล้Aวทันใด  โลกมืดEดับไปมีสัตว์ร้าF#mย มองดูคล้ายว่าเป็นคAทำร้าAยร่างกาย  รุมตีEจนตายแล้วสลาDยร่างหายในหมู่คD

* |

F#m | D |E | A |
F#m | D |E | A |
F#m | D |E | E |E | E |

พ่อแF#mม่รู้ข่าวร้าย  ร่ำร้อDงแทบวางวายกลิ้งเกลืEอกลง..กับกองเลือดของลูAลูกฉัF#mนทำอะไร  เขายังDไม่ควรตายหนุ่มน้อEยผู้มีอนาคตAไกลแค่สีF#mเสื้อไม่เหมือน  คำสอDนแต่ปางไหนนี่สีใคEร นั่นสีมึง นี่สีAกูความหวัF#mงพังทลาย แต่นี้Dจะอยู่อย่างไรเพราะหัวEใจเพียงดวงเดียวแหลกสลาA

F#m | D |E | E |
F#m | D |E | E |

** |

F#m | D |E | E |
F#m | D |E | E |

ตั้งแต่Aบัดนี้.. ไม่มีEอีกแล้ว..เด็กหนุ่DมคนดีประจำซอDพ่อแAม่ก็หาย  ครอบครัEวสลายไม่สาDยทุกคนก็ลืD

F#m | D | E | E | ( x4 )
F#m | D | E | E | ( Fade Out )