น้ำตาในแก้วเหล้า

 น้ำตาในแก้วเหล้า  วงบุญชู  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาในแก้วเหล้า วงบุญชู สะแบงบิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้น บุญชู สะแบงบินเรียบเรียง: วงบุญชู สะแบงบินโปรดิวเซอร์: เปรม สะแบงบินสังกัดค่าย: สะแบงบิน Studioติดต่องานแสดง: 0821084538, 0863465900

เจ้าบ่ต้องย้าCนอ้ายเจ็บอ้ายCmตายแหลกสลาBmยความฮักสองGเฮา

G Bm | Em D |C Bm | Am D |

G Bm | Em D |C Bm | Am D |

นั่งEmซึมเศร้าเหลียวBmเบิ่งน้ำตาที่มันไหCลออกมาใส่แก้วGเหล้าเจ็บEmปวดหลาย ที่เจ้าไปBmฮักเขาลืมความฮัCกสองเฮา เจ้าเปลี่ยนไปD

หมดEmความหมาย ฮักที่เคยBmฮ่วมสร้างเหลือแค่ใจCฮ่าง ๆ กับน้ำGเหล้าให้เจ้าไปEmได้ดี  ให้สุขีBmกับเขาลืมความฮักCเน่า ๆ ที่ผ่านมDา..

บ่ต้องย้าCนอ้ายเจ็บอ้ายCmตายเจ็บหลาBmยหัวใจ..ยังบ่Emลืมเจ้ามื้อนี้สิขAmอเอาเหล้าย้อมใจCของเฮาให้ลืมDเธอ..

กินเหล้าให้เมGา ให้ลืมเขBmาที่ถิ่มเฮาEmไปบอกกับDตัวเองเอาไC Bmว้..  โวอูโว้ให้เจ้ามีใหAmม่ ไปสาเถDาะยกแก้วขึ้นมGา กินลงไปสBmา กินมันให้Emเมาให้ลืDมความปวดร้C Bmาว.. โวอูโว้ให้ลืมคนเก่Amา..  ที่เขDา..เฮ็ดให้เสียGใจ..D

G Bm | Em D |C Bm | Am D |
G Bm | Em D |C Bm | Am D |

* |

กินเหล้าให้เมGา ให้ลืมเขBmาที่ถิ่มเฮาEmไปบอกกับDตัวเองเอาไC Bmว้..  โวอูโว้ให้เจ้ามีใหAmม่ ไปสาเถDาะยกแก้วขึ้นมGา กินลงไปสBmา กินมันให้Emเมาให้ลืDมความปวดร้C Bmาว.. โวอูโว้ให้ลืมคนเก่Amา..   ให้ลืมเจ้D

กินเหล้าให้เมGา ให้ลืมเขBmา..โว..Em.บอกกับDตัวเองเอาไC Bmว้.. เฮ...ให้เจ้ามีใหAmม่ ไปสาเถDาะยกแก้วขึ้นมGา กินลงไปสBmา กินมันให้Emเมาให้ลืDมความปวดร้C Bmาว.. โวอูโว้ให้ลืมคนเก่Amา..  ที่เขDา..เฮ็ดให้เสียGใจ..

ให้ลืมคนเก่Amา..  คนที่เขDา..บ่มีหั| C Cm | G |วใจ..คอร์ดเพลง น้ำตาในแก้วเหล้า วงบุญชู สะแบงบิน

เนื้อเพลง น้ำตาในแก้วเหล้า วงบุญชู สะแบงบินเจ้าบ่ต้องย้านอ้ายเจ็บอ้ายตาย แหลกสลายความฮักสองเฮา นั่งซึมเศร้าเหลียวเบิ่งน้ำตา ที่มันไหลออกมาใส่แก้วเหล้า เจ็บปวดหลาย ที่เจ้าไปฮักเขา ลืมความฮักสองเฮา เจ้าเปลี่ยนไป หมดความหมาย ฮักที่เคยฮ่วมสร้าง เหลือแค่ใจฮ่างๆกับน้ำเหล้า ให้เจ้าไปได้ดี ให้สุขีกับเขา ลืมความฮักเน่าๆที่ผ่านมา บ่ต้องย้านอ้ายเจ็บอ้ายตาย เจ็บหลายหัวใจยังบ่ลืมเจ้า มื้อนี้สิขอเอาเหล้า ย้อมใจของเฮาให้ลืมเธอ กินเหล้าให้เมา ให้ลืมเขาที่ถิ่มเฮาไป บอกกับตัวเองเอาไว้ โวอูโว้ ให้เจ้ามีใหม่ ไปสาเถาะ ยกแก้วขึ้นมา กินลงไปสา กินมันให้เมา ให้ลืมความปวดร้าว โวอูโว้ ให้ลืมคนเก่า ที่เขาเฮ็ดให้เสียใจ กินเหล้าให้เมา ให้ลืมเขาที่ถิ่มเฮาไป บอกกับตัวเองเอาไว้ โวอูโว้ ให้เจ้ามีใหม่ ไปสาเถาะ ยกแก้วขึ้นมา กินลงไปสา กินมันให้เมา ให้ลืมความปวดร้าว โวอูโว้ ให้ลืมคนเก่า ให้ลืมเจ้า กินเหล้าให้เมา ให้ลืมเขาโว บอกกับตัวเองเอาไว้ เฮ ให้เจ้ามีใหม่ ไปสาเถาะ ยกแก้วขึ้นมา กินลงไปสา กินมันให้เมา ให้ลืมความปวดร้าว โวอูโว้ ให้ลืมคนเก่า ที่เขาเฮ็ดให้เสียใจ ให้ลืมคนเก่า คนที่เขา บ่มีหัวใจ