นั่งขี้กะคิดฮอด

 ท๊อป มอซอ เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นั่งขี้กะคิดฮอด เพชร สหรัตน์ Feat.ท๊อป มอซอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: ส้ม นากาติดต่องานแสดง: 0817111059

G | Bm |Em | Bm |
C | Bm Em |Am A7 | D |

หน้าด้านไปไหมGเธอ..ที่จะทิ้งBmกันกล้าสิทิ้Amงมัน คนที่รักเธDอแทบตายเจ้ายังมีGคนอื่น โถเธอBmโครตใจร้ายไอ้เราก็รักAmแทบตายเธอแค่หลอกใช้Dแค่คลายเหงา

ส้วมเคยใช้Gร่วมกัน  ยิ่งนั่งมอBmงภาพเก่า ๆภาพที่สอAmงเฮา..เคยหยอกเย้Dา ยิ่งเศร้าใจ

คนCโง่ ๆ มันฮักเจ้Dาแทบตายนั่งชักโครBmกฮ้องไห้ เขากะบ่Emต่าวโค้งสิขี้Am สิเงี่ยว กะลืมเจ้Bmาบ่ลงสาบาCนตรง ๆ ลืมเจ้าบ่ได้อีหลีD

นั่งขี้กะคิดฮอGด  ปวดเงี่ยวกะคิดฮอBmโก่งคอนำทางตลอAmด.. ว่ามื้อใด๋Dเจ้าสิมGปวดขี้G7กะคิดถึCนึ่งข้าDว กะแนมเห็นเจ้Bmาในน้ำข้าวหม่Emซักผ้Amากะเห็นหน้าเจ้A7าข้างซองเปDนั่งขี้กะคิดฮอดเจ้าตลอGด..

อย่าว่ากันเถCาะ ขั่นข้อยสิขอโสฮักไปแบบนี้ขนาดนั่งขี้Bmหนังหน้าเจ้ายังลอยมาในสมองย่างเข้Cาล่ะไปในเซเว่นเสียงประตูBmกะดังเป็นชื่อน้องมันปวAmดท้อง ปวดตด ปวดเยี่ยว ปวดขี้  Dในใจกะยังมีเจ้าอยู่ตลGอด

Bm Cm | Am | D |

* | ** |

G | Bm |Am A7 | D |

** | ** |คอร์ดเพลง นั่งขี้กะคิดฮอด เพชร สหรัตน์ Feat.ท๊อป มอซอ

เนื้อเพลง นั่งขี้กะคิดฮอด เพชร สหรัตน์ Feat.ท๊อป มอซอหน้าด้านไปไหมเธอที่จะทิ้งกัน กล้าสิทิ้งมัน คนที่รักเธอแทบตาย เจ้ายังมีคนอื่น โถเธอโครตใจร้าย ไอ้เราก็รักแทบตาย เธอแค่หลอกใช้แค่คลายเหงา ส้วมเคยใช้ร่วมกัน ยิ่งนั่งมองภาพเก่าๆภาพที่สองเฮาเคยหยอกเย้า ยิ่งเศร้าใจ คนโง่ๆมันฮักเจ้าแทบตาย นั่งชักโครกฮ้องไห้ เขากะบ่ต่าวโค้ง สิขี้ สิเงี่ยว กะลืมเจ้าบ่ลง สาบานตรงๆลืมเจ้าบ่ได้อีหลี นั่งขี้กะคิดฮอด ปวดเงี่ยวกะคิดฮอด โก่งคอนำทางตลอด ว่ามื้อใด๋เจ้าสิมา ปวดขี้กะคิดถึง นึ่งข้าว กะแนมเห็นเจ้าในน้ำข้าวหม่า ซักผ้ากะเห็นหน้าเจ้าข้างซองเปา นั่งขี้กะคิดฮอดเจ้าตลอด อย่าว่ากันเถาะ ขั่นข้อยสิขอโสฮักไปแบบนี้ ขนาดนั่งขี้หนังหน้าเจ้ายังลอยมาในสมอง ย่างเข้าล่ะไปในเซเว่น เสียงประตูกะดังเป็นชื่อน้อง มันปวดท้อง ปวดตด ปวดเยี่ยว ปวดขี้ ในใจกะยังมีเจ้าอยู่ตลอด