ประโยคบอกเหล้า

 ประโยคบอกเหล้า  วงล่องลอย  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ประโยคบอกเหล้า วงล่องลอย
เนื้อร้อง/ทำนอง: แบงค์ ล่องลอย (ปัญญาวิทย์ นัจสิทธิ์)เรียบเรียง: วงล่องลอย, สุเทพ หะขุนทดโปรดิวเซอร์: สุเทพ หะขุนทดสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0650959222, 0833512747, 0819758239

C#m | C#m |G#m | G#m |
F#m | F#m |C#m | C#m |

ตื่นC#mมาบนโลกกับความC#mเวียนวนที่ต้องทุกทG#mนกับคนกับคนที่ใจG#mวนเวียนจากคนที่เคF#mยร่วมทุกข์ ร่วมสุF#mข ร่วมเตียงวันนี้ไม่มีC#m.. อีกแล้ว..  C#m

ออC#mกตามหาวิธีC#mลืมเขาจะทำทุกอย่าG#mงให้เราไม่คิดG#mกลับไปแต่ยิ่งทำF#mเท่าไร แต่ใF#mจ..กลับยิ่งคิดถึงC#m | C#mเขา

มีAบางอย่าง หลายคนBมองต่างกันC#m | C#mไป..เหล้าในแก้วAใส ๆ มันจะทำBให้ลืมได้จริงG# | G#หรือ..

เมาAหนัก ๆ เช้ามBา..ยังทรมาณหัG#mวหนัก ๆ สาย ๆC#m .. ยังมีอาการโอ้ยAมันหนักข้าวปลBา.. ไม่รับประทานแฮG#mงค์ ทรมาณอย่างA | B | C#m | C#mนี้ โอ..โฮ...

รักC#mมากไปก็ต้องC#mเจ็บช้ำแต่เจ็บเท่าไหG#mร่ก็ยังไม่รู้G#mจักจำเหมือนทีเรF#mา มาเมามาชF#mนแก้วกันแม้รู้ว่ามัC#mนต้องทรมาC#m

มีAบางอ ย่างหลายคนBมองต่างกันC#m | C#mไป..เหล้าในแก้วAใส ๆ มีอะไรBอีกมุมให้ได้G# | G#รู้...

เมาAหนัก ๆ เช้ามBา..ยังทรมาณหัG#mวหนัก ๆ สาย ๆC#m .. ยังมีอาการโอ้ยAมันหนักข้าวปลBา.. ไม่รับประทานแฮ๊G#mงหนัก ๆ แฮ๊งจC#mน.. เสียงานเสียการเจ็บAกับอกหักก็เพราะรัBก.. เธอมากไปยอG#mมเสียหลักเสียคC#mน.. เสียตัวเสียใจเป็Aนการบ่งบอกว่าอะไBร.. ที่มากไปจะช้ำG#mทรมาณอย่างA | Bนี้.. โอ้ว.. ทุกทีไ(C#m)

C#m | B |

เมC#mายังไง หนักแค่ไหน อย่างไรเดี๋ยวมัBนก็ส่าง..รัC#mกยังไง เจ็บเท่าไหร่ แค่ไหนเดี๋ยวมัBนก็จาง..

A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | A | B |

** | ** |

A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | A | B |คอร์ดเพลง ประโยคบอกเหล้า วงล่องลอย

เนื้อเพลง ประโยคบอกเหล้า วงล่องลอยตื่นมาบนโลกกับความเวียนวน ที่ต้องทุกทนกับคนกับคนที่ใจวนเวียน จากคนที่เคยร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมเตียง วันนี้ไม่มี อีกแล้ว ออกตามหาวิธีลืมเขา จะทำทุกอย่างให้เราไม่คิดกลับไป แต่ยิ่งทำเท่าไร แต่ใจกลับยิ่งคิดถึงเขา มีบางอย่าง หลายคนมองต่างกันไป เหล้าในแก้วใสๆมันจะทำให้ลืมได้จริงหรือ เมาหนักๆเช้ามายังทรมาณ หัวหนักๆสายๆยังมีอาการ โอ้ยมันหนักข้าวปลา ไม่รับประทาน แฮงค์ ทรมาณอย่างนี้ โอโฮ รักมากไปก็ต้องเจ็บช้ำ แต่เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จักจำ เหมือนทีเรา มาเมามาชนแก้วกัน แม้รู้ว่ามันต้องทรมาณ มีบางอ ย่างหลายคนมองต่างกันไป เหล้าในแก้วใสๆมีอะไรอีกมุมให้ได้รู้ เมาหนักๆเช้ามายังทรมาณ หัวหนักๆสายๆยังมีอาการ โอ้ยมันหนักข้าวปลา ไม่รับประทาน แฮ๊งหนักๆแฮ๊งจน เสียงานเสียการ เจ็บกับอกหักก็เพราะรัก เธอมากไป ยอมเสียหลักเสียคน เสียตัวเสียใจ เป็นการบ่งบอกว่าอะไร ที่มากไป จะช้ำทรมาณอย่างนี้ โอ้ว ทุกทีไป เมายังไง หนักแค่ไหน อย่างไร เดี๋ยวมันก็ส่าง รักยังไง เจ็บเท่าไหร่ แค่ไหน เดี๋ยวมันก็จาง