ประโยคบอกเหล้า

วงล่องลอย, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ประโยคบอกเหล้า - วงล่องลอย

C#m | C#m |G#m | G#m |
F#m | F#m |C#m | C#m |

ตื่นC#mมาบนโลกกับความC#mเวียนวนที่ต้องทุกทG#mนกับคนกับคนที่ใจG#mวนเวียนจากคนที่เคF#mยร่วมทุกข์ ร่วมสุF#mข ร่วมเตียงวันนี้ไม่มีC#m.. อีกแล้ว..  C#m

ออC#mกตามหาวิธีC#mลืมเขาจะทำทุกอย่าG#mงให้เราไม่คิดG#mกลับไปแต่ยิ่งทำF#mเท่าไร แต่ใF#mจ..กลับยิ่งคิดถึงC#m | C#mเขา

มีAบางอย่าง หลายคนBมองต่างกันC#m | C#mไป..เหล้าในแก้วAใส ๆ มันจะทำBให้ลืมได้จริงG# | G#หรือ..

เมาAหนัก ๆ เช้ามBา..ยังทรมาณหัG#mวหนัก ๆ สาย ๆC#m .. ยังมีอาการโอ้ยAมันหนักข้าวปลBา.. ไม่รับประทานแฮG#mงค์ ทรมาณอย่างA | B | C#m | C#mนี้ โอ..โฮ...

รักC#mมากไปก็ต้องC#mเจ็บช้ำแต่เจ็บเท่าไหG#mร่ก็ยังไม่รู้G#mจักจำเหมือนทีเรF#mา มาเมามาชF#mนแก้วกันแม้รู้ว่ามัC#mนต้องทรมาC#m

มีAบางอ ย่างหลายคนBมองต่างกันC#m | C#mไป..เหล้าในแก้วAใส ๆ มีอะไรBอีกมุมให้ได้G# | G#รู้...

เมาAหนัก ๆ เช้ามBา..ยังทรมาณหัG#mวหนัก ๆ สาย ๆC#m .. ยังมีอาการโอ้ยAมันหนักข้าวปลBา.. ไม่รับประทานแฮ๊G#mงหนัก ๆ แฮ๊งจC#mน.. เสียงานเสียการเจ็บAกับอกหักก็เพราะรัBก.. เธอมากไปยอG#mมเสียหลักเสียคC#mน.. เสียตัวเสียใจเป็Aนการบ่งบอกว่าอะไBร.. ที่มากไปจะช้ำG#mทรมาณอย่างA | Bนี้.. โอ้ว.. ทุกทีไ(C#m)

C#m | B |

เมC#mายังไง หนักแค่ไหน อย่างไรเดี๋ยวมัBนก็ส่าง..รัC#mกยังไง เจ็บเท่าไหร่ แค่ไหนเดี๋ยวมัBนก็จาง..

A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | A | B |

** | ** |

A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | A | B |