ภาพจำ

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ภาพจำ - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

G D | Em |G D | Em |

ภาGพจำติดตา ภาDพจำติดใจ ภาพEmพ่อเคลื่อนไหวเดิDน..ผ่าน..ไปCมา.. Bm    ไม่เคยหยุดเAm D7ลย

ภาGพจำติดตา เมื่อDมีทุกข์ภัย ภาพEmพ่อเคลื่อนไหวใส่Dใจ..ปรึกCษา..  Bm    ไม่เคยเหนื่อยAm D7เลย

Emอ... พ่อจากไปแล้Gว..Emอ... ไม่มีพ่อแล้Gว..ฟ้าCยังมืดหม่น ฝนโปรยกระหน่ำ เพลงEmเศร้าดินCยังดำหม่น คนเกลือกบนหยาด..น้ำEmตา

Em | G |Em | G |Am | Em |

Emอ... พ่อจากไปแล้Gว..Emอ... ไม่มีพ่อแล้Gว..ฟ้าCยังมืดหม่น ฝนโปรยกระหน่ำ เพลงEmเศร้าดินCยังดำหม่น คนเกลือกบนหยาด..น้ำEmตา

ภาGพจำติดตา ภาพจำติดใจ ภาพEmพ่อเคลื่อนไหวอยู่Dในใจ..C Bm | Am D... G ตลอดกาล..

Em | G | ( x2 )