ภาพจำ

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ภาพจำ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เรียบเรียง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์สังกัดค่าย: Warner music

G D | Em |G D | Em |

ภาGพจำติดตา ภาDพจำติดใจ ภาพEmพ่อเคลื่อนไหวเดิDน..ผ่าน..ไปCมา.. Bm    ไม่เคยหยุดเAm D7ลย

ภาGพจำติดตา เมื่อDมีทุกข์ภัย ภาพEmพ่อเคลื่อนไหวใส่Dใจ..ปรึกCษา..  Bm    ไม่เคยเหนื่อยAm D7เลย

Emอ... พ่อจากไปแล้Gว..Emอ... ไม่มีพ่อแล้Gว..ฟ้าCยังมืดหม่น ฝนโปรยกระหน่ำ เพลงEmเศร้าดินCยังดำหม่น คนเกลือกบนหยาด..น้ำEmตา

Em | G |Em | G |Am | Em |

Emอ... พ่อจากไปแล้Gว..Emอ... ไม่มีพ่อแล้Gว..ฟ้าCยังมืดหม่น ฝนโปรยกระหน่ำ เพลงEmเศร้าดินCยังดำหม่น คนเกลือกบนหยาด..น้ำEmตา

ภาGพจำติดตา ภาพจำติดใจ ภาพEmพ่อเคลื่อนไหวอยู่Dในใจ..C Bm | Am D... G ตลอดกาล..

Em | G | ( x2 )คอร์ดเพลง ภาพจำ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ภาพจำ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ภาพจำติดตา ภาพจำติดใจ ภาพพ่อเคลื่อนไหว เดินผ่านไปมา ไม่เคยหยุดเลย ภาพจำติดตา เมื่อมีทุกข์ภัย ภาพพ่อเคลื่อนไหว ใส่ใจปรึกษา ไม่เคยเหนื่อยเลย โอ พ่อจากไปแล้ว โอ ไม่มีพ่อแล้ว ฟ้ายังมืดหม่น ฝนโปรยกระหน่ำ เพลงเศร้า ดินยังดำหม่น คนเกลือกบนหยาดน้ำตา โอ พ่อจากไปแล้ว โอ ไม่มีพ่อแล้ว ฟ้ายังมืดหม่น ฝนโปรยกระหน่ำ เพลงเศร้า ดินยังดำหม่น คนเกลือกบนหยาดน้ำตา ภาพจำติดตา ภาพจำติดใจ ภาพพ่อเคลื่อนไหว อยู่ในใจ ตลอดกาล