เผาคนเป็น

เบิ้ล ปทุมราช, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

เผาคนเป็น - เบิ้ล ปทุมราช

Gm | F |D# F | A# |
Gm | F |D# F | Gm |

คลำGmเบิ่งคิงเจ้าของ..ฮ้อนพอปาFนส่ำไฟไหม้เป็นจั่งใด๋D#..หัวใจFย้อนฮักเขาหลA#าย..ฆาGmตรกรเลือดเย็นน้องเผาคนเป็Fน ทั้งที่ยังบ่ตายเจ้ามันใจD#ร้าย มีคนใหFม่ถิ่มอ้ายลGmงคอ

ส่ำถึกน้องD#เผา..ทั้งที่ยังบ่Fตายทั้งที่อ้าDmยยังมี..ลมหาGmยใจฮัD#กที่เคยสดใสF..สลายด้วยมือA#น้องอ้D#ายเจ็บ  มันทFรมานกับผลงาDmนหลายใจของน้อGmงหล่าคนเก่D#าที่มันเบิดค่Fา (ถึกเผาทั้Gmงเป็น)

Gm | F |D# F | A# |
Gm | F |D# F | Gm |

* | ** | ** |

เจ้D#ามันโคตรเลือFดเย็น..  Dmเผาคนเป็นทั้งที่ยังบ่ตาย...

Gm | F |D# F | Gm |