ภาวินี

 electric.neon.lamp สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ภาวินี electric.neon.lamp
เนื้อร้อง: ณวัฒน์ จิรบุญเรือง, เจนศักดิ์ดา จารณะทำนอง: ณวัฒน์ จิรบุญเรืองเรียบเรียง: Electric Neon Lamp, KITSCH CATดนตรี: KITSCH CATสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSIC

Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |
Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |

นาDmaj7นเท่าไร  สักเท่าไรยัAmaj7งไม่ลืมภาพวันที่เลยผ่านคำDmaj7ทุกคำ.. เธอพูดมามัAmaj7นค้างคา และฉันไม่เข้าใจ

คิDmaj7ดทบทวน.. มากเท่าไรยิ่Amaj7งไม่เข้าใจความหมายของมันยัDmaj7งเหมือนเดิม  และฉันคงเดิมทุAmaj7กข์ทนไปกับวันที่เธอ

ได้Bm..ร่ำลากัน ในวันC#mนั้นคำพูดทุกคำยังซ้ำBmยังจำ..จนวันC#mนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ ยังชัดBmเจนทุกวินาC#mทีอยู่อย่าDm | Dmงนี้...

หากฉันจะขDmaj7อ.. เวลา..ให้นาฬิกามันเดิAmaj7นกลับไปข้างหลังจะทิ้งทุกสิ่งที่เคDmaj7ย..ต้องการ..กอดเธอให้นานเท่านาAmaj7น ไม่ให้ไปจากฉันอยากเปลี่ยนคืนวันทุกช่วBmงเวลาเหตุการณ์ที่C#mแล้วมาให้เป็นดั่งภาBmพลวงตา..ที่เธอนั้Eน.. บอก(ลา)

ยัDmaj7งเฝ้ารอ  รอแค่เพียง..เธAmaj7อก็พอ  ฉันไม่ขอสิ่งใDmaj7ดมากมายและหากว่าเธอ.. ให้Amaj7อภัยเรื่องราวที่เรา..

* | ** |

Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |
Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 |

เรื่องราวที่เราไBmด้..ร่ำลากัน ในวันC#mนั้นคำพูดทุกคำยังซ้ำBmยังจำ..จนวันC#mนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ ยังชัดBmเจนทุกวินาC#mทีอยู่อย่าDm | Eงนี้...

** |

Dmaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Amaj7 | ( x2 ) | Dmaj7 |คอร์ดเพลง ภาวินี electric.neon.lamp

เนื้อเพลง ภาวินี electric.neon.lampนานเท่าไร สักเท่าไร ยังไม่ลืมภาพวันที่เลยผ่าน คำทุกคำ เธอพูดมา มันค้างคา และฉันไม่เข้าใจ คิดทบทวน มากเท่าไร ยิ่งไม่เข้าใจความหมายของมัน ยังเหมือนเดิม และฉันคงเดิม ทุกข์ทนไปกับวันที่เธอ ได้ร่ำลากัน ในวันนั้น คำพูดทุกคำยังซ้ำยังจำจนวันนี้ เหตุการณ์ต่างๆยังชัดเจนทุกวินาที อยู่อย่างนี้ หากฉันจะขอ เวลา ให้นาฬิกามันเดินกลับไปข้างหลัง จะทิ้งทุกสิ่งที่เคยต้องการ กอดเธอให้นานเท่านาน ไม่ให้ไปจากฉัน อยากเปลี่ยนคืนวันทุกช่วงเวลา เหตุการณ์ที่แล้วมา ให้เป็นดั่งภาพลวงตาที่เธอนั้น บอกลา ยังเฝ้ารอ รอแค่เพียง เธอก็พอ ฉันไม่ขอสิ่งใดมากมาย และหากว่าเธอ ให้อภัยเรื่องราวที่เรา เรื่องราวที่เราได้ร่ำลากัน ในวันนั้น คำพูดทุกคำยังซ้ำยังจำจนวันนี้ เหตุการณ์ต่างๆยังชัดเจนทุกวินาที อยู่อย่างนี้