เปิดเทอมใหม่

 จีเหลิน สายหมอบ  เปิดเทอมใหม่  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เปิดเทอมใหม่ จีเหลิน สายหมอบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธรเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธน ธนันธรสังกัดค่าย: คนอินลำ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0890770958

C | G |F | G |

เปิดเทอมใหCม่ อีหยังกะใหAmม่เสื้อกะใหFม่ ละโซ่งใหม่ เกิบใหCม่แต่อ้ายผู้เก่Cา  บ่แม่นคนใหAmม่ยังขับไมไซFค์ ขาดสาวซ้อนท้G | Gาย..

ยังโสดคือเก่F | Fา..ยังบ่ทันล่ะมีไG | Gผ..

ถืกผู้สาวตั๋Fว..ตั้งแต่ ป.4Cจนมาฮอดมื้อนี้G อ้ายสิขึ้น ม.2Cได้แต่แอบปอFง ยังบ่ได้ครอบครCองสายตาของน้G | Gอง..      บ่แนมบ่มองอ้ายเC | Cลย..

เปิดเทอมใหFม่ เจ้ากะควงผู้ใหCม่..มาหยามใจอ้าGย..แท้หนอน้อสาCอุตส่าห์มาเรีFยนตั้งแต่หกโมงเซ้Cอยากพ้อหน้าเG | Gจ้า..     คนแรกมื่อเปิดเทอC

C | G |F | G | G |

* | ** | *** |คอร์ดเพลง เปิดเทอมใหม่ จีเหลิน สายหมอบ

เนื้อเพลง เปิดเทอมใหม่ จีเหลิน สายหมอบเปิดเทอมใหม่ อีหยังกะใหม่ เสื้อกะใหม่ ละโซ่งใหม่ เกิบใหม่ แต่อ้ายผู้เก่า บ่แม่นคนใหม่ ยังขับไมไซค์ ขาดสาวซ้อนท้าย ยังโสดคือเก่า ยังบ่ทันล่ะมีไผ ถืกผู้สาวตั๋วตั้งแต่ ป4 จนมาฮอดมื้อนี้ อ้ายสิขึ้น ม2 ได้แต่แอบปอง ยังบ่ได้ครอบครอง สายตาของน้อง บ่แนมบ่มองอ้ายเลย เปิดเทอมใหม่ เจ้ากะควงผู้ใหม่ มาหยามใจอ้ายแท้หนอน้อสาว อุตส่าห์มาเรียนตั้งแต่หกโมงเซ้า อยากพ้อหน้าเจ้า คนแรกมื่อเปิดเทอม