แค่ไหนก็เอา (Pieces of You)

  เก่ง ธชย   สงกรานต์ รังสรรค์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่ไหนก็เอา เก่ง ธชย feat. สงกรานต์ รังสรรค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เก่ง ธชย, สงกรานต์เรียบเรียง: เก่ง ธชย, อนุชิต ธนัญชัยติดต่องานแสดง: 0995426426, 0632987964

A | E/G# |F#m | D |

สูAงเกินไปที่จะใฝ่E/G#หาเธออยู่สูF#mง สูงเกินกว่าจะคว้าDลงมาแต่เหมืAอนหัวใจมันไม่เคE/G#ยฟังสักคราอยากจะบิF#mนขึ้นไปบนฟ้า ไปหาDเธอ

 F#m  แต่เท้าฉันมันติดดิE   ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้D   สักครั้งช่วยมองลงมDา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว

แค่ไหAนก็ได้ที่เธอจะให้ฉัE/G#น ฉันเอายังคงหวัF#mงแม้ต้องปวดร้าวและก็รู้Dสักวันอาจเหงาแค่ไหAนก็ได้แม้เพียงแค่เศษใจE/G# ฉันก็เอาจะรัF#mบไว้เท่าที่มี คนDเดินเท้าคนนี้..จะไม่เกี่ยง

A | E/G# |F#m | D |

รู้Aว่าคงจะสู้ใคE/G#รเขาไม่ได้วาสนF#mาไม่มีเท่าใครจะให้หยุดรัDกก็ทำไม่ไหว

 F#m  ก็เท้าฉันมันติดดิE   ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้D   สักครั้งช่วยมองลงมDา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว

** |

A | E/G# |F#m | D |
A | E/G# |F#m | D |

 F#m  เมื่อเท้าฉันมันติดดิE   ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้D   สักครั้งช่วยมองลงมDา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว

** |

A | E/G# |F#m | D |A |คอร์ดเพลง แค่ไหนก็เอา เก่ง ธชย feat. สงกรานต์ รังสรรค์

เนื้อเพลง แค่ไหนก็เอา เก่ง ธชย feat. สงกรานต์ รังสรรค์สูงเกินไปที่จะใฝ่หา เธออยู่สูง สูงเกินกว่าจะคว้าลงมา แต่เหมือนหัวใจมันไม่เคยฟังสักครา อยากจะบินขึ้นไปบนฟ้า ไปหาเธอ แต่เท้าฉันมันติดดิน ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้า สักครั้งช่วยมองลงมา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว แค่ไหนก็ได้ที่เธอจะให้ฉัน ฉันเอา ยังคงหวังแม้ต้องปวดร้าว และก็รู้สักวันอาจเหงา แค่ไหนก็ได้แม้เพียงแค่เศษใจ ฉันก็เอา จะรับไว้เท่าที่มี คนเดินเท้าคนนี้จะไม่เกี่ยง รู้ว่าคงจะสู้ใครเขาไม่ได้ วาสนาไม่มีเท่าใคร จะให้หยุดรักก็ทำไม่ไหว ก็เท้าฉันมันติดดิน ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้า สักครั้งช่วยมองลงมา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว เมื่อเท้าฉันมันติดดิน ส่วนเธอก็อยู่บนฟ้า สักครั้งช่วยมองลงมา ฉันปีนขึ้นไปไม่ไหว