ปลาบนฟ้า

 Getsunova สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปลาบนฟ้า Getsunova เก็ตสึโนวา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐเรียบเรียง: Getsunova, พูนศักดิ์ จตุระบุลโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: White Music

F# C#/F | D#m C# |

 F# คงไม่มีC#/F..ปลาตัวไD#mหน..  คิดจะไปC#ว่ายอยู่บนฟ้F#  เคียงข้าC#/Fงกับดาวที่สวยD#mงาม.. C#

 F#  ก็คงเหมือนคC#/Fน..ที่ควรรู้D#m..   ว่าตัวเอC#งควรอยู่ที่ไหF#   อย่าหวัC#/Fงอะไรที่เกินD#mตัว..   C#

คงมีแต่ฉัBนเท่านั้C#น..ที่คิD#mดฝันบังอาF#จ..ไปรักเธBทั้งที่รู้เป็นไปไม่ได้C#

แต่ใจไม่ฟัง ยังอยF#าก..ฝืนรั้C#/Fงจะรักเธอต่D#mฝืนทั้C#งที่เธอไม่รักBตอบ   A#mแม้ไม่G#mมีทาง ยังดัC#นทุรัง ยังอยาF#ก..ฝืนรั้C#/Fงจะรักเธอต่D#mฝืนทั้C#งที่เธอไม่หันBมอง.. A#mยังบ้G#mาเพ้อต่อไปA#m..เหมือนปลBาที่ฝืนจะไปC#..อยู่บนฟ้า

F# C# | D#m C# |

 F#  ฉันเข้าใจC#.. เธออยู่สูD#mง..   แสนจะไกC#ลห่างจากตรงนี้F#   ตรงที่C#ที่ฉันแหงนมอD#mงอยู่.. C#

 F#  แต่พยายาC#ม.. สักแค่ไหD#mน..   ก็ไม่เคยC#จะเปลี่ยนหัวใจF#..   ให้ลบC#เธอไปได้เลD#mยสักครั้ง.. C#

* | ** |

B C# |

แค่ขD#mอได้ไปใกF#ล้เธอบนฟ้B Bdim | Cdim | Dา...

แต่ใจไม่ฟัง ยังอยGาก..ฝืนรั้D/F#งจะรักเธอต่Emฝืนทั้Dงที่เธอไม่รักCตอบ    Bmแม้ไม่Amมีทาง ยังดันDทุรัง ยังอยาก.G.ฝืนรั้D/F#งจะรักเธอต่Emฝืนทั้Dงที่เธอไม่หันมCอง..   Bmยังบ้Amาเพ้อต่อไปBm..เหมือนปลCาที่ฝืนจะไปD..อยู่บนฟ้า

G D/F# | Em | D |

ยังบ้Cาเพ้อต่อไปBm..แค่ขอAmได้ไปใกDล้เธอบนฟ้า...

G D/F# | Em | D | G |คอร์ดเพลง ปลาบนฟ้า Getsunova เก็ตสึโนวา

เนื้อเพลง ปลาบนฟ้า Getsunova เก็ตสึโนวาคงไม่มีปลาตัวไหน คิดจะไปว่ายอยู่บนฟ้า เคียงข้างกับดาวที่สวยงาม ก็คงเหมือนคนที่ควรรู้ ว่าตัวเองควรอยู่ที่ไหน อย่าหวังอะไรที่เกินตัว คงมีแต่ฉันเท่านั้น ที่คิดฝันบังอาจไปรักเธอ ทั้งที่รู้เป็นไปไม่ได้ แต่ใจไม่ฟัง ยังอยาก ฝืนรั้งจะรักเธอต่อ ฝืนทั้งที่เธอไม่รักตอบ แม้ไม่มีทาง ยังดันทุรัง ยังอยาก ฝืนรั้งจะรักเธอต่อ ฝืนทั้งที่เธอไม่หันมอง ยังบ้าเพ้อต่อไป เหมือนปลาที่ฝืนจะไปอยู่บนฟ้า ฉันเข้าใจ เธออยู่สูง แสนจะไกลห่างจากตรงนี้ ตรงที่ที่ฉันแหงนมองอยู่ แต่พยายาม สักแค่ไหน ก็ไม่เคยจะเปลี่ยนหัวใจ ให้ลบเธอไปได้เลยสักครั้ง แค่ขอได้ไปใกล้เธอบนฟ้า แต่ใจไม่ฟัง ยังอยาก ฝืนรั้งจะรักเธอต่อ ฝืนทั้งที่เธอไม่รักตอบ แม้ไม่มีทาง ยังดันทุรัง ยังอยาก ฝืนรั้งจะรักเธอต่อ ฝืนทั้งที่เธอไม่หันมอง ยังบ้าเพ้อต่อไป เหมือนปลาที่ฝืนจะไปอยู่บนฟ้า ยังบ้าเพ้อต่อไป แค่ขอได้ไปใกล้เธอบนฟ้า