ผมบ่ได้เสพ

 หมอแล็บแพนด้า หลู อัครเดช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผมบ่ได้เสพ หมอแล็บแพนด้า Feat. หลู อัครเดช
เนื้อร้อง/ทำนอง: อดิศร นิละดาห์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ขอบตาดำ เรคคอร์ด

F G | Em Am | F G | C |

อย่าสิจอCบสิแนมกันหลEmายเด้อ..คุณตำรวAmเห็นหน้Fากะมีแต่สิตรวGจ โอ๊ย ปวดหัวหลCายตรวจ ไปเบิ๊Fด นำตGน นำโตตรวจฮอEmดรถมอเตอร์ไซAmค์แต่ตรวDmจดู๋หลาย กะแม่นตรวจเยี่ยวนี่ล่ะค้าG

ผมมันสายCเล่นเกม สายกินเค็Emม ได้โปรดอย่าจัAmเล่นเกมดึFกเด้อครับ  ขอบตGาผมมันเลยดำCคันตรวจบ่ดู๋F  กะคงGบ่ว่า  สิบ่เว้Emา บ่ปากจั๊กคำAmอันนี่Dmตรวจหน่ำ เจอด่านใด๋G กะได้จอดทุกด่าC

กะบ่ได้จ่Dmมดอกเด๋ที่เห็นเดินเซEm กะย้อนว่าผมนั่นกำลังไข้รุ้สึกวูบ ๆF ยามย่างเข้าใกล้ สั่นเGด้

ผมบ่ได้เสFพ ผมบ่ได้เสGที่หน้ามันเดEmฟ กะย้อนว่าบ่Amได้นอนบ่ได้ยุ่Fง บ่ได้เกี่ยว บ่ได้หลGอน อีหยังทั้งนั้Cถึงหน้าตาข่อFยสิเป็นแบบนี้Gก็เป็นคนดีEmและคิดดีเสมอAmมั่นต้องตื่นแต่เช้Fามาเข้างานทุกวัGก็เลยคือบ่Cได้นอนผมนั้Fนกะแค่สายหลG | Gอน..    แต่ว่าผมบ่ได้เสC

G |

กะฮู้อยู่ดอCกว่าเป็นหน้าที่ให้มีคนดีEmเพิ่มขึ้นหลาย ๆหน้าที่ของท่าFนคือจับคนร้ายหาจับวงไพ่G แล้วก็ตั้งด่านกะเป็นกำลังCใจให้

F G | Em Am |F G | C |
F G | Em Am |F G | C |

* | ** |

ผมนั้Fนกะแค่สายหลG | Gอน..    แต่ว่าผมบ่ได้เสพ

F G | Em Am |F G | C |คอร์ดเพลง ผมบ่ได้เสพ หมอแล็บแพนด้า Feat. หลู อัครเดช

เนื้อเพลง ผมบ่ได้เสพ หมอแล็บแพนด้า Feat. หลู อัครเดชอย่าสิจอบสิแนมกันหลายเด้อคุณตำรวจ เห็นหน้ากะมีแต่สิตรวจ โอ๊ย ปวดหัวหลาย ตรวจ ไปเบิ๊ด นำตน นำโต ตรวจฮอดรถมอเตอร์ไซค์ แต่ตรวจดู๋หลาย กะแม่นตรวจเยี่ยวนี่ล่ะค้าบ ผมมันสายเล่นเกม สายกินเค็ม ได้โปรดอย่าจับ เล่นเกมดึกเด้อครับ ขอบตาผมมันเลยดำ คันตรวจบ่ดู๋ กะคงบ่ว่า สิบ่เว้า บ่ปากจั๊กคำ อันนี่ตรวจหน่ำ เจอด่านใด๋ กะได้จอดทุกด่าน กะบ่ได้จ่มดอกเด๋ ที่เห็นเดินเซ กะย้อนว่าผมนั่นกำลังไข้ รุ้สึกวูบๆยามย่างเข้าใกล้ สั่นเด้ ผมบ่ได้เสพ ผมบ่ได้เสพ ที่หน้ามันเดฟ กะย้อนว่าบ่ได้นอน บ่ได้ยุ่ง บ่ได้เกี่ยว บ่ได้หลอน อีหยังทั้งนั้น ถึงหน้าตาข่อยสิเป็นแบบนี้ ก็เป็นคนดีและคิดดีเสมอมั่น ต้องตื่นแต่เช้ามาเข้างานทุกวัน ก็เลยคือบ่ได้นอน ผมนั้นกะแค่สายหลอน แต่ว่าผมบ่ได้เสพ กะฮู้อยู่ดอกว่าเป็นหน้าที่ ให้มีคนดีเพิ่มขึ้นหลายๆหน้าที่ของท่านคือจับคนร้าย หาจับวงไพ่ แล้วก็ตั้งด่าน กะเป็นกำลังใจให้ ผมนั้นกะแค่สายหลอน แต่ว่าผมบ่ได้เสพ