ผู้บ่าวอีสาน

  เบลล์ นิภาดา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้บ่าวอีสาน เบลล์ นิภาดา

ผู้บ่าวขอนแก่D#น ฮักไผเผิ่นกะจริงใCmบ่เคยตั๋วไผ G# นั่นคือผู้บ่าวบึงกาA#เว้าม่วนแท้น้D#อ.. ผู้บ่าวทางมุกดาหาCmส่างเป็นน่าตาฮักปานนั้G#น  มักแล้วเด้อนั้A#ผู้บ่าวสารคาD#

ผู้บ่าวร้อยเอ็D#ด น่าฮักบ่มีไผท่Cmศรีสะเกษนี่หนG#อ  มักได้บ่ คนไทยคือA#กันนอนหลอนเบิ่ดคืD#น ผู้บ่าวยโสธรตั้วนั้Cmฮักกันดีกว่าชังกัG#น  เนาะอ้ายเนA#าะผู้บ่าวไทD#เลย

บ่าวกาฬสินD#ธุ์  กะมีแต่คนหล่อ ๆCmสุรินทร์นี่หนG#อ  มีแต่ผู้บ่าวกระเทA#หยอกเล่นซื่อ ๆD#  มักคือเก่าล่ะเด้ออ้ายเอ้Cmบ่งามดอกอยากหยอกเฉย ๆG#  มักแล้วมักเลA#ผู้บ่าวอุบD#

ผู้บ่าวหนองคาD#ย มีแต่คนหน้าตาดี ๆCmอุดรธานีG#.. กะมีแต่คนน่าสA#มักเด้อมักหลD#าย  ฮักอ้ายผู้บ่าวสกCmถ้าหากว่าอ้ายหลูโตG#ฮักน้องจักคA#นนำแหน่เด้ออ้าD#

ถ้าหากว่าอ้ายหลูโตG#ฮักน้องจักคA#น ได้บ่น้อD#อ้าย..   D#คอร์ดเพลง ผู้บ่าวอีสาน เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลง ผู้บ่าวอีสาน เบลล์ นิภาดาผู้บ่าวขอนแก่น ฮักไผเผิ่นกะจริงใจ บ่เคยตั๋วไผ นั่นคือผู้บ่าวบึงกาฬ เว้าม่วนแท้น้อ ผู้บ่าวทางมุกดาหาร ส่างเป็นน่าตาฮักปานนั้น มักแล้วเด้อนั้น ผู้บ่าวสารคาม ผู้บ่าวร้อยเอ็ด น่าฮักบ่มีไผท่อ ศรีสะเกษนี่หนอ มักได้บ่ คนไทยคือกัน นอนหลอนเบิ่ดคืน ผู้บ่าวยโสธรตั้วนั้น ฮักกันดีกว่าชังกัน เนาะอ้ายเนาะ ผู้บ่าวไทเลย บ่าวกาฬสินธุ์ กะมีแต่คนหล่อๆสุรินทร์นี่หนอ มีแต่ผู้บ่าวกระเทย หยอกเล่นซื่อๆมักคือเก่าล่ะเด้ออ้ายเอ้ย บ่งามดอกอยากหยอกเฉยๆมักแล้วมักเลย ผู้บ่าวอุบล ผู้บ่าวหนองคาย มีแต่คนหน้าตาดีๆอุดรธานี กะมีแต่คนน่าสน มักเด้อมักหลาย ฮักอ้ายผู้บ่าวสกล ถ้าหากว่าอ้ายหลูโตน ฮักน้องจักคนนำแหน่เด้ออ้าย ถ้าหากว่าอ้ายหลูโตน ฮักน้องจักคน ได้บ่น้ออ้าย