ผู้สาวโสด (2019)

 กระต่าย พรรณนิภา  ผู้สาวโสด  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวโสด (2019) กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ แสงเดือนเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอ

Em | Em |Em | Em | Em |

Em G | Em D |Em G | Em D |
C | D |B | B |

เป็นแEmค่ผู้สาวไทบ้าน มีบุBmญมีงานบ้านใด๋เฮAmากะไป..เพิ่DมสีสันในงาGแก๊Emงผู้สาวขาม่วน ซวนBmกันจองหน้าฮ้านเต้Amนฮอดใสฮอดกัน มักม่วนหลB | Bาย..

ผู้ใด๋Emสิว่าจั่งใด๋  เฮBmากะบ่เคยแคร์แล้วแAmต่  เอาDที่สบายใจGบ่ผิEmดบ่พาลคนอื่น  ม่วนซื่Bmนไปตามสไตล์เหล้ายAmากะบ่เคยใกล้ แต่ใจนี้B.. มันมีไB | Bฟ..

โสCดอยู่เด้ออ้าDย    ยัBmงบ่มีใผ๋มาEmจีบย่อCนสไตล์ชีวิDต..บ่ดีคือไผ๋G..เสื้อยืCด ซ่งยีนขาดเข่Dา  บ่สูBmงบ่ขาวบ่Emใหญ่เกิบคีCบช่างดาวคู่ใD Bจ..     (กับมอเตอร์ไซค์ฮ้าEmง ๆ)

Em | Em |Em | Em | Em |

Em G | Em D |Em G | Em D |
C | D |B | B |

** | ** |

โสCดอยู่เด้ออ้าDย    ยัBmงบ่มีใผ๋มาEmจีบย่อCนสไตล์ชีวิDต..บ่ดีคือไผ๋G..เสื้อยืCด ซ่งยีนขาดเข่Dา  บ่สูBmงบ่ขาวบ่Emใหญ่แต่คั่Cนได้ฮักใD Bผ๋..         ทั้งหัวใจให้อ้ายคนEmเดียว

Em G | Em D |Em G | Em D |
C | D |B | B |Em |คอร์ดเพลง ผู้สาวโสด (2019) กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง ผู้สาวโสด (2019) กระต่าย พรรณนิภาเป็นแค่ผู้สาวไทบ้าน มีบุญมีงานบ้านใด๋ เฮากะไปเพิ่มสีสันในงาน แก๊งผู้สาวขาม่วน ซวนกันจองหน้าฮ้าน เต้นฮอดใสฮอดกัน มักม่วนหลาย ผู้ใด๋สิว่าจั่งใด๋ เฮากะบ่เคยแคร์ แล้วแต่ เอาที่สบายใจ บ่ผิดบ่พาลคนอื่น ม่วนซื่นไปตามสไตล์ เหล้ายากะบ่เคยใกล้ แต่ใจนี้ มันมีไฟ โสดอยู่เด้ออ้าย ยังบ่มีใผ๋มาจีบ ย่อนสไตล์ชีวิตบ่ดีคือไผ๋ เสื้อยืด ซ่งยีนขาดเข่า บ่สูงบ่ขาวบ่ใหญ่ เกิบคีบช่างดาวคู่ใจ (กับมอเตอร์ไซค์ฮ้างๆ) โสดอยู่เด้ออ้าย ยังบ่มีใผ๋มาจีบ ย่อนสไตล์ชีวิตบ่ดีคือไผ๋ เสื้อยืด ซ่งยีนขาดเข่า บ่สูงบ่ขาวบ่ใหญ่ แต่คั่นได้ฮักใผ๋ ทั้งหัวใจให้อ้ายคนเดียว