ผู้หญิงกลางคืน

 กฤ-ติน  ผู้หญิงกลางคืน  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้หญิงกลางคืน กฤ ติน
สังกัดค่าย: RS

F | Em |Fm G | C G | G |

เข้าใจเธอดีC  ชีวิGตนี้มันAmเลือกไม่ได้ต้องเหนื่อยทั้งกาFย ทั้งหัวใจG ทำงานอย่างนี้Cดึกดื่นค่อนคืFนอยู่ใต้แสงไฟG ฝืนยิ้มEmให้ใครดูดีAmหวังแค่พรุ่งนี้Dm.. ชีวิตGจะมีเหมือนใครC ๆ    G

ปกปิดตัวเอCง แอบซ่อนGน้ำตาไว้ข้างAmในไม่มีใครรู้F ไม่มีใครGยอมรับเธCหยิบยื่นความรักFให้คนมากมGายรักจริEmงไม่เคยจะเจAmทางเดินของเธDmอ เป็นได้Gแค่คนชั่วCคราว

เป็นดอกไม้Fยามราตรี ไม่มีEmความหมายอะไรมีแค่Fคนข้างกาย ไม่มีDmคนข้างใจG

เกิดเป็นผู้หญิงCกลางคืน ทนกล้ำกลืนAmเดียวดายเมื่อไรDmเธอต้องร้องไห้  ให้ฉันGช่วยซับน้ำตาหากคืนไหCนเหน็บหนEmาวเหงาใจAmจนเธออ่อนล้าจะกอFดเธอไว้ แสดFmงความจริงใGจว่ารักเธC

G |

* | ** | *** | *** |

จะกอFดเธอไว้ แสดFmงความจริงใจGว่ารักเธCอ..คอร์ดเพลง ผู้หญิงกลางคืน กฤติน

เนื้อเพลง ผู้หญิงกลางคืน กฤตินเข้าใจเธอดี ชีวิตนี้มันเลือกไม่ได้ ต้องเหนื่อยทั้งกาย ทั้งหัวใจ ทำงานอย่างนี้ ดึกดื่นค่อนคืนอยู่ใต้แสงไฟ ฝืนยิ้มให้ใครดูดี หวังแค่พรุ่งนี้ ชีวิตจะมีเหมือนใครๆปกปิดตัวเอง แอบซ่อนน้ำตาไว้ข้างใน ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครยอมรับเธอ หยิบยื่นความรักให้คนมากมาย รักจริงไม่เคยจะเจอ ทางเดินของเธอ เป็นได้แค่คนชั่วคราว เป็นดอกไม้ยามราตรี ไม่มีความหมายอะไร มีแค่คนข้างกาย ไม่มีคนข้างใจ เกิดเป็นผู้หญิงกลางคืน ทนกล้ำกลืนเดียวดาย เมื่อไรเธอต้องร้องไห้ ให้ฉันช่วยซับน้ำตา หากคืนไหนเหน็บหนาวเหงาใจจนเธออ่อนล้า จะกอดเธอไว้ แสดงความจริงใจว่ารักเธอ จะกอดเธอไว้ แสดงความจริงใจว่ารักเธอ