เพราะรัก(จึงถึงบ้า)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, ลิเดีย ศรัณย์รัชต์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต, สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เพราะรัก(จึงถึงบ้า) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ feat.ลิเดีย ศรัณย์รัชต์

Am | C |Am | C |

 Am  นาฬิกาค่อยหมุนCไป Am  เสียงหัวใจค่อยหมุนCตาม Am  นับเวลาอีกไม่Cนาน   เธอจะไปDmแล้ว จากGไปแล้ว..

 C ฉันยังอยู่ข้าง ๆ Amเธอ C เฝ้ามองเธอเAmสมอ C ทั้งหลับตื่นลAmะเมอ  จ้องมองDmเธอ.. เสมGอ..

F | Am | F |

 C ทุกเรื่องราวที่ร่วGมผ่าน  ถึงเนิ่นนานF เหมือนเพิ่งผ่านเวลAm C เราต่างคนต่างรู้Gว่า  ถึงเวลFา ก็ต้องปล่อยไAm

F | Am |F | C | G |F | F | F |

C | Am |C | Am |

* |

 F รู้ทั้งรู้ แต่ใจGมันต้านอยู่  รู้ตัCวสุดท้าEmยจบอย่างไรAm Dm เก็บงำความทุกข์ไว้ข้างGใน  ให้หัวใจC.. ได้ยิ้Emมอิ่มน้ำAmตา Dm เพราะรักจึงถึงบ้G Dm เพราะรักจึงถึงบ้Gา.. รัCกเธอ

F C | F C |

 F นาฬิกาค่อยหมุนCไป นาฬิกาFค่อยหมุนไCเสีDmยงหัวใจค่อยหมุนEmตาม เสียงหัวใจFค่อยหมุนตCามนัDmบเวลาอีกไม่Emนาน ไม่นาFเธอจะไปFแล้ว ไปแล้ว*G Em/B    ไปแล้Cว ไปแล้G