เพราะรัก (จึงถึงบ้า)

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ เพื่อชีวิต สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพราะรัก (จึงถึงบ้า) ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ feat.ลีเดีย ศรัณย์รัชต์

Am | C |Am | C |

 Am  นาฬิกาค่อยหมุนCไป Am  เสียงหัวใจค่อยหมุนCตาม Am  นับเวลาอีกไม่Cนาน   เธอจะไปDmแล้ว จากGไปแล้ว..

 C ฉันยังอยู่ข้าง ๆ Amเธอ C เฝ้ามองเธอเAmสมอ C ทั้งหลับตื่นลAmะเมอ  จ้องมองDmเธอ.. เสมGอ..

F | Am | F |

 C ทุกเรื่องราวที่ร่วGมผ่าน  ถึงเนิ่นนานF เหมือนเพิ่งผ่านเวลAm C เราต่างคนต่างรู้Gว่า  ถึงเวลFา ก็ต้องปล่อยไAm

F | Am |F | C | G |F | F | F |

C | Am |C | Am |

* |

 F รู้ทั้งรู้ แต่ใจGมันต้านอยู่  รู้ตัCวสุดท้าEmยจบอย่างไรAm Dm เก็บงำความทุกข์ไว้ข้างGใน  ให้หัวใจC.. ได้ยิ้Emมอิ่มน้ำAmตา Dm เพราะรักจึงถึงบ้G Dm เพราะรักจึงถึงบ้Gา.. รัCกเธอ

F C | F C |

 F นาฬิกาค่อยหมุนCไป นาฬิกาFค่อยหมุนไCเสีDmยงหัวใจค่อยหมุนEmตาม เสียงหัวใจFค่อยหมุนตCามนัDmบเวลาอีกไม่Emนาน ไม่นาFเธอจะไปFแล้ว ไปแล้ว*G Em/B    ไปแล้Cว ไปแล้G



คอร์ดเพลง เพราะรักจึงถึงบ้า พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ feat.ลีเดีย ศรัณย์รัชต์

เนื้อเพลง เพราะรัก จึงถึงบ้า พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ feat.ลีเดีย ศรัณย์รัชต์นาฬิกาค่อยหมุนไป เสียงหัวใจค่อยหมุนตาม นับเวลาอีกไม่นาน เธอจะไปแล้ว จากไปแล้ว ฉันยังอยู่ข้างๆเธอ เฝ้ามองเธอเสมอ ทั้งหลับตื่นละเมอ จ้องมองเธอ เสมอ ทุกเรื่องราวที่ร่วมผ่าน ถึงเนิ่นนาน เหมือนเพิ่งผ่านเวลา เราต่างคนต่างรู้ว่า ถึงเวลา ก็ต้องปล่อยไป รู้ทั้งรู้ แต่ใจมันต้านอยู่ รู้ตัวสุดท้ายจบอย่างไร เก็บงำความทุกข์ไว้ข้างใน ให้หัวใจ ได้ยิ้มอิ่มน้ำตา เพราะรักจึงถึงบ้า เพราะรักจึงถึงบ้า รักเธอ นาฬิกาค่อยหมุนไป นาฬิกาค่อยหมุนไป เสียงหัวใจค่อยหมุนตาม เสียงหัวใจค่อยหมุนตาม นับเวลาอีกไม่นาน ไม่นาน เธอจะไปแล้ว ไปแล้ว* ไปแล้ว ไปแล้ว