พรุ่งนี้

น้ำฟ้า, วงแชร์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พรุ่งนี้ - วงแชร์ Feat. น้ำฟ้า TMG

G | D/F# |Em | C |
G | D/F# |Em | C |

ชีวิGต..ไม่แน่ไม่นD/F#อน.. ไม่เหมือนละคEmไม่อาจจะรู้Cว่าใครจะทิ้งใครก่อนวันนี้G.. ขอบคุณเหลือเกิD/F#น.. ที่ยืนข้างกัEmแต่เผื่อวันนั้นCมันเร็วไม่ทันจะบอก

ทุกอย่Emางหมุนเวียน ไม่เคยDแน่นอนแต่ใจCฉันจะมีแต่เธGแต่เผื่Emอสักวัน..เราอาจDเลิกกันได้โปรดฟัCง.. ฉันเอาไว้D

เผื่อว่าพรุ่งนี้G.. เธออาจไม่มีฉัDเราอาจไม่มีกัEmน  ฉันอยากจะขอให้Cเธอโปรดรับรู้G  ทั้งหมดในใจฉัDยืนยันว่าเธอเท่าEmนั้น.. จะรักCเธอไปจนตาD

เผื่อว่าพรุ่งนี้G..เธออาจจะเจอใคDที่ดี และเขาเข้าEmใจ.. มากกว่าฉัCน..โปรดรับรู้G  ทั้งหมดในชีวิDยืนยันว่าเธอเท่าEmนั้น..คือช่วCงเวลาที่ดีDที่สุด..ในชีวิต

G | D |Em | C D |D | E |

เผื่อว่าพรุ่งนี้A.. เธออาจไม่มีฉัEเราอาจไม่มีกัF#mน  ฉันอยากจะขอให้Dเธอโปรดรับรู้A  ทั้งหมดในใจฉัEยืนยันว่าเธอเท่าF#mนั้น.. จะรักDเธอไปจนตาE

เผื่อว่าพรุ่งนี้A..เธออาจจะเจอใคEที่ดี และเขาเข้าF#mใจ.. มากกว่าฉัDน..โปรดรับรู้A  ทั้งหมดในชีวิEยืนยันว่าเธอเท่าF#mนั้น..คือช่วDงเวลาที่ดีEที่สุด..ในชีวิต

เผื่อว่าพรุ่งนี้A.. เธออาจไม่มีฉัEเราอาจไม่มีกัF#mน  ฉันอยากจะขอให้Dเธอโปรดรับรู้A  ทั้งหมดในใจฉัEยืนยันว่าเธอเท่F#mานั้น..จะรักDเธอไปจนหมEดลมหายAใจ

ให้ดาวบนฟ้Eาช่วยเป็นพยานว่าฉันจะรักF#mเธอ.. ตลอดไปD E.. A ขอให้ดาวบนฟ้าEช่วยเป็นพยาน  ว่าฉันจะรัF#mกเธอ.. จากวันนี้DและตลอดไE | Aป..