พรุ่งนี้

 น้ำฟ้า วงแชร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พรุ่งนี้ วงแชร์ Feat. น้ำฟ้า TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: วงแชร์สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

G | D/F# |Em | C |
G | D/F# |Em | C |

ชีวิGต..ไม่แน่ไม่นD/F#อน.. ไม่เหมือนละคEmไม่อาจจะรู้Cว่าใครจะทิ้งใครก่อนวันนี้G.. ขอบคุณเหลือเกิD/F#น.. ที่ยืนข้างกัEmแต่เผื่อวันนั้นCมันเร็วไม่ทันจะบอก

ทุกอย่Emางหมุนเวียน ไม่เคยDแน่นอนแต่ใจCฉันจะมีแต่เธGแต่เผื่Emอสักวัน..เราอาจDเลิกกันได้โปรดฟัCง.. ฉันเอาไว้D

เผื่อว่าพรุ่งนี้G.. เธออาจไม่มีฉัDเราอาจไม่มีกัEmน  ฉันอยากจะขอให้Cเธอโปรดรับรู้G  ทั้งหมดในใจฉัDยืนยันว่าเธอเท่าEmนั้น.. จะรักCเธอไปจนตาD

เผื่อว่าพรุ่งนี้G..เธออาจจะเจอใคDที่ดี และเขาเข้าEmใจ.. มากกว่าฉัCน..โปรดรับรู้G  ทั้งหมดในชีวิDยืนยันว่าเธอเท่าEmนั้น..คือช่วCงเวลาที่ดีDที่สุด..ในชีวิต

G | D |Em | C D |D | E |

เผื่อว่าพรุ่งนี้A.. เธออาจไม่มีฉัEเราอาจไม่มีกัF#mน  ฉันอยากจะขอให้Dเธอโปรดรับรู้A  ทั้งหมดในใจฉัEยืนยันว่าเธอเท่าF#mนั้น.. จะรักDเธอไปจนตาE

เผื่อว่าพรุ่งนี้A..เธออาจจะเจอใคEที่ดี และเขาเข้าF#mใจ.. มากกว่าฉัDน..โปรดรับรู้A  ทั้งหมดในชีวิEยืนยันว่าเธอเท่าF#mนั้น..คือช่วDงเวลาที่ดีEที่สุด..ในชีวิต

เผื่อว่าพรุ่งนี้A.. เธออาจไม่มีฉัEเราอาจไม่มีกัF#mน  ฉันอยากจะขอให้Dเธอโปรดรับรู้A  ทั้งหมดในใจฉัEยืนยันว่าเธอเท่F#mานั้น..จะรักDเธอไปจนหมEดลมหายAใจ

ให้ดาวบนฟ้Eาช่วยเป็นพยานว่าฉันจะรักF#mเธอ.. ตลอดไปD E.. A ขอให้ดาวบนฟ้าEช่วยเป็นพยาน  ว่าฉันจะรัF#mกเธอ.. จากวันนี้DและตลอดไE | Aป..คอร์ดเพลง พรุ่งนี้ วงแชร์ Feat. น้ำฟ้า TMG

เนื้อเพลง พรุ่งนี้ วงแชร์ Feat. น้ำฟ้า TMGชีวิตไม่แน่ไม่นอน ไม่เหมือนละคร ไม่อาจจะรู้ว่าใครจะทิ้งใครก่อน วันนี้ ขอบคุณเหลือเกิน ที่ยืนข้างกัน แต่เผื่อวันนั้นมันเร็วไม่ทันจะบอก ทุกอย่างหมุนเวียน ไม่เคยแน่นอน แต่ใจฉันจะมีแต่เธอ แต่เผื่อสักวันเราอาจเลิกกัน ได้โปรดฟัง ฉันเอาไว้ เผื่อว่าพรุ่งนี้ เธออาจไม่มีฉัน เราอาจไม่มีกัน ฉันอยากจะขอให้เธอ โปรดรับรู้ ทั้งหมดในใจฉัน ยืนยันว่าเธอเท่านั้น จะรักเธอไปจนตาย เผื่อว่าพรุ่งนี้เธออาจจะเจอใคร ที่ดี และเขาเข้าใจ มากกว่าฉัน โปรดรับรู้ ทั้งหมดในชีวิต ยืนยันว่าเธอเท่านั้น คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต เผื่อว่าพรุ่งนี้ เธออาจไม่มีฉัน เราอาจไม่มีกัน ฉันอยากจะขอให้เธอ โปรดรับรู้ ทั้งหมดในใจฉัน ยืนยันว่าเธอเท่านั้น จะรักเธอไปจนตาย เผื่อว่าพรุ่งนี้เธออาจจะเจอใคร ที่ดี และเขาเข้าใจ มากกว่าฉัน โปรดรับรู้ ทั้งหมดในชีวิต ยืนยันว่าเธอเท่านั้น คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต เผื่อว่าพรุ่งนี้ เธออาจไม่มีฉัน เราอาจไม่มีกัน ฉันอยากจะขอให้เธอ โปรดรับรู้ ทั้งหมดในใจฉัน ยืนยันว่าเธอเท่านั้น จะรักเธอไปจนหมดลมหายใจ ให้ดาวบนฟ้าช่วยเป็นพยาน ว่าฉันจะรักเธอ ตลอดไป ขอให้ดาวบนฟ้าช่วยเป็นพยาน ว่าฉันจะรักเธอ จากวันนี้และตลอดไป