พันแชท

 พันแชท  มาร์ค คมสันต์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พันแชท มาร์ค คมสันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: มาร์ค คมสันต์เรียบเรียง: บ่าวเบสท์ หัวหน้าเด็กน้อยสังกัดค่าย: Sing Musicติดต่องานแสดง: 0982037796

G | F#m |Em A | D |

ตอนที่อ้ายโสDกะต้องโปรโมF#mทเจ้าของจั๊กหน่Bmอยอยากให้เข้าใจแน่จั๊กหน่Gอยเพราะอ้าAยนี่เคยถืกตัD๋ว

เขามาล่Gอให้เฮาAฮัก..จนหัวสัF#mก แล้วไปมีBmผู้ใหม่อ้ายเลEmยเสียใจ.. มาฮอดสุมื้Aอนี้

กะว่าสิลอGงคุยเบิ่งจักพันAแชทเผื่อมันสิเจF#mอคนที่ถูกใBmเจอคนที่Gบ่เฮ็ดให้น้ำตาไหAล..คือจังที่เคยDผ่านมา..G A

ที่อ้ายคุยหลาGย ก็แค่ตอนอ้ายโสAเพราะอยู่ในโหF#mมดที่มันเหงาอีหBmลีแต่ขั่นอ้าGยได้เป็นแฟนคนดีAกะสิมีDแค่เจ้าคนเดีD7ยวอ้ายสิบ่เหลีGยว..เบิ่งไผA นอกจากเจ้าอีกเลDคงสิมีความสุGขขั่นได้คู่กับน้อAอยากสิเป็นคู่ครF#mองของเจ้าคนเดีBmยวสิกลับคืนมาฮักเดีEmยว.. ฮักผู้เดียAวแต่เจ้านี่ล่D

จักสิว่าจังDได๋ ย้อนหัวใจF#mของเจ้ามีแต่เขBmมันเลยเฮ็ดให้อ้ายเหGงา กะเลยAต้องเว้าหลายDคนอย่าสิหาGว่าอ้ายนี่เป็นคนAเจ้าชู้กะน้อF#mงบ่ฮู้อีหยัBmเพราะอ้Emายเคยน้ำตาพัAงย้อนคนหลายDใจ

G A | F#m Bm |Em A | D D7 |
G A | F#m B | Em | G A |

** | ** |

สิกลับคืนมาฮักเดีEmยว.. ฮักผู้เดียAวแต่เจ้า..นี่แหลG Gm | Dว..คอร์ดเพลง พันแชท มาร์ค คมสันต์

เนื้อเพลง พันแชท มาร์ค คมสันต์ตอนที่อ้ายโสด กะต้องโปรโมทเจ้าของจั๊กหน่อย อยากให้เข้าใจแน่จั๊กหน่อย เพราะอ้ายนี่เคยถืกตั๋ว เขามาล่อให้เฮาฮักจนหัวสัก แล้วไปมีผู้ใหม่ อ้ายเลยเสียใจ มาฮอดสุมื้อนี้ กะว่าสิลองคุยเบิ่งจักพันแชท เผื่อมันสิเจอคนที่ถูกใจ เจอคนที่บ่เฮ็ดให้น้ำตาไหล คือจังที่เคยผ่านมา ที่อ้ายคุยหลาย ก็แค่ตอนอ้ายโสด เพราะอยู่ในโหมดที่มันเหงาอีหลี แต่ขั่นอ้ายได้เป็นแฟนคนดี กะสิมีแค่เจ้าคนเดียว อ้ายสิบ่เหลียวเบิ่งไผ นอกจากเจ้าอีกเลย คงสิมีความสุขขั่นได้คู่กับน้อง อยากสิเป็นคู่ครองของเจ้าคนเดียว สิกลับคืนมาฮักเดียว ฮักผู้เดียวแต่เจ้านี่ล่ะ จักสิว่าจังได๋ ย้อนหัวใจของเจ้ามีแต่เขา มันเลยเฮ็ดให้อ้ายเหงา กะเลยต้องเว้าหลายคน อย่าสิหาว่าอ้ายนี่เป็นคนเจ้าชู้ กะน้องบ่ฮู้อีหยัง เพราะอ้ายเคยน้ำตาพังย้อนคนหลายใจ สิกลับคืนมาฮักเดียว ฮักผู้เดียวแต่เจ้า นี่แหลว