รักที่ต้องเก็บไว้

 รักที่ต้องเก็บไว้ MIKEL สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักที่ต้องเก็บไว้ MIKEL
เนื้อร้อง: Rannaphan Yungyuenpoonchaiทำนอง: Danai Thongsinthusakเรียบเรียง: Ekachai Chulapamonsriดนตรี: Danai Thongsinthusakสังกัดค่าย: Warner Musicติดต่องานแสดง: 0654409098

A | G#m |F#m | B |

เพียAงแค่คิด ก็ผิดในใจ  เมื่G#mอฉันได้พบเธอมันเกิดอากาBรแค่เพียงได้เจCdimอไม่นานคล้าย ๆC#m ใจมันหลุดลอBทั้ง ๆA ที่ยังมีเขาอยู่  แต่รู้G#mว่ามันไม่เหมือนเก่าอยากรู้F#mทำไมใจเรา..เปลี่ยนไปอย่างนี้B

บอกทีว่าฉัEนเป็นอะไร..    G#mอยู่ ๆ ก็มีG#แค่เพียงแต่เธC#mอ..ในจิตใจ.. Bเหมือนใจมันหวั่นAไหว  เหมือนว่ามันแอG#mบคิดไปแอบไปเผลF#mอมีใจให้เธอ ทั้งที่ไม่ควB

บอกทีว่าฉัEนเป็นอะไร..   G#mเป็นคนไม่ดีG#ที่ต้องไม่เผลC#mอ..พูดออกไป..Bรักที่ต้องเก็บAไว้  ไม่รู้มันจะเป็G#mนเช่นไรมันสับสF#mนจนเกินที่ใจมันจะรับไหBว..ใครตอบฉันที

A | E |

ไม่Aได้คิดจะทำอะไร.. ให้G#mเป็นเรื่องวุ่นวายแค่เพียงสับสBนในใจ  ไม่อาCdimจระบายขอให้C#mเธอมองข้ามไBถ้าฉันAบังเอิญมีท่าที.. หวั่นไหG#mวจนคุมมันไม่อยู่ไม่รู้F#mทำไมใจเรา..อ่อนแออย่างนี้B

* | ** |

E | G#m G# |C#m | B |
A | G#m |F#m | B |

* | ** |

A | G#m | F#m | B | E |คอร์ดเพลง รักที่ต้องเก็บไว้ MIKEL

เนื้อเพลง รักที่ต้องเก็บไว้ MIKELเพียงแค่คิด ก็ผิดในใจ เมื่อฉันได้พบเธอ มันเกิดอาการแค่เพียงได้เจอไม่นาน คล้ายๆใจมันหลุดลอย ทั้งๆที่ยังมีเขาอยู่ แต่รู้ว่ามันไม่เหมือนเก่า อยากรู้ทำไมใจเราเปลี่ยนไปอย่างนี้ บอกทีว่าฉันเป็นอะไร อยู่ๆก็มีแค่เพียงแต่เธอในจิตใจ เหมือนใจมันหวั่นไหว เหมือนว่ามันแอบคิดไป แอบไปเผลอมีใจให้เธอ ทั้งที่ไม่ควร บอกทีว่าฉันเป็นอะไร เป็นคนไม่ดีที่ต้องไม่เผลอพูดออกไป รักที่ต้องเก็บไว้ ไม่รู้มันจะเป็นเช่นไร มันสับสนจนเกินที่ใจมันจะรับไหว ใครตอบฉันที ไม่ได้คิดจะทำอะไร ให้เป็นเรื่องวุ่นวาย แค่เพียงสับสนในใจ ไม่อาจระบาย ขอให้เธอมองข้ามไป ถ้าฉันบังเอิญมีท่าที หวั่นไหวจนคุมมันไม่อยู่ ไม่รู้ทำไมใจเราอ่อนแออย่างนี้