รักที่ต้องเก็บไว้

MIKEL, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รักที่ต้องเก็บไว้ MIKEL

A | G#m |F#m | B |

เพียAงแค่คิด ก็ผิดในใจ  เมื่G#mอฉันได้พบเธอมันเกิดอากาBรแค่เพียงได้เจCdimอไม่นานคล้าย ๆC#m ใจมันหลุดลอBทั้ง ๆA ที่ยังมีเขาอยู่  แต่รู้G#mว่ามันไม่เหมือนเก่าอยากรู้F#mทำไมใจเรา..เปลี่ยนไปอย่างนี้B

บอกทีว่าฉัEนเป็นอะไร..    G#mอยู่ ๆ ก็มีG#แค่เพียงแต่เธC#mอ..ในจิตใจ.. Bเหมือนใจมันหวั่นAไหว  เหมือนว่ามันแอG#mบคิดไปแอบไปเผลF#mอมีใจให้เธอ ทั้งที่ไม่ควB

บอกทีว่าฉัEนเป็นอะไร..   G#mเป็นคนไม่ดีG#ที่ต้องไม่เผลC#mอ..พูดออกไป..Bรักที่ต้องเก็บAไว้  ไม่รู้มันจะเป็G#mนเช่นไรมันสับสF#mนจนเกินที่ใจมันจะรับไหBว..ใครตอบฉันที

A | E |

ไม่Aได้คิดจะทำอะไร.. ให้G#mเป็นเรื่องวุ่นวายแค่เพียงสับสBนในใจ  ไม่อาCdimจระบายขอให้C#mเธอมองข้ามไBถ้าฉันAบังเอิญมีท่าที.. หวั่นไหG#mวจนคุมมันไม่อยู่ไม่รู้F#mทำไมใจเรา..อ่อนแออย่างนี้B

* | ** |

E | G#m G# |C#m | B |
A | G#m |F#m | B |

* | ** |

A | G#m | F#m | B | E |