ถ้าอ่านใจฉันได้เธอคงร้องให้ไปแล้ว

MODERN, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถ้าอ่านใจฉันได้เธอคงร้องให้ไปแล้ว MODERN

B F# | E |B F# | E | E |

ไม่หลาบจำBกับสิ่งที่เธF#อนั้นทำกับG#mฉันสิ่งที่เธF#อนั้นไม่มีEวัน..เข้าใจD#mฉันว่ามันC#mเจ็บปวดเพียงใดF#

เบื่Bอบ้างไหF#มที่เป็นอย่างนี้G#mตอนแรF#กก็คิดว่าE D#mดี..แต่มาวันนี้C#mเธอทำร้ายF#กัน

เมื่อไม่รักG#mกันแล้ว เธอไม่ต้อF#งหวังดีไม่ต้องมาEแกล้งทำว่ารัBก..ไม่ต้องยื้G#mอต้องรั้ง  ปล่อยฉันไปF#ดี ๆถ้ายังเป็Eนแบบนี้  ฉันคงไม่ทนกับเธF#

ถ้าอ่านใจฉันBได้ เธอคงF#ร้องไห้ไปแล้G#mคงหมF#ดน้ำตาไปแล้EกับควาD#mมเสียใจ.. ที่เธC#mอนั้นทำกับฉัF#และจากวันนี้B.. เราคF#งจะไม่พบG#mกันก่อนหน้านี้F#เธอดีกับฉัE D#mน..แต่มาวันนี้C#mเธอทำร้ายกัF#นไม่มีชิ้นBดี..

F# |

G#m D#m | E B |G#m D#m | E | F# |

* | ** |

G# |

ถ้าอ่านใจฉันC#ได้ เธอคงG#ร้องไห้ไปแล้A#mคงหมG#ดน้ำตาไปแล้F#กับควาFmมเสียใจ.. ที่เธอD#mนั้นทำกับฉัG#และจากวันนี้C#.. เราคG#งจะไม่พบA#mกันก่อนหน้านี้G#เธอดีกับฉัF# Fmน..แต่มาวันนี้D#mเธอทำร้ายกัG#นไม่มีชิ้นC#ดี

แต่มาวันนี้D#mเธอทำร้ายกัG#นไม่มีชิ้นC#ดี