ถ้าอ่านใจฉันได้เธอคงร้องให้ไปแล้ว

  MODERN   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ้าอ่านใจฉันได้เธอคงร้องให้ไปแล้ว MODERN
เนื้อร้อง: ณัฐวุฒิ ฐิตะกาญจน์, จิ๊กซอว์ บัวแก้วทำนอง: นลธวัช ฐิตะกาญจน์เรียบเรียง: สิรวิชญ์ มะลิทิพย์สังกัดค่าย: STICKERMUSIC

B F# | E |B F# | E | E |

ไม่หลาบจำBกับสิ่งที่เธF#อนั้นทำกับG#mฉันสิ่งที่เธF#อนั้นไม่มีEวัน..เข้าใจD#mฉันว่ามันC#mเจ็บปวดเพียงใดF#

เบื่Bอบ้างไหF#มที่เป็นอย่างนี้G#mตอนแรF#กก็คิดว่าE D#mดี..แต่มาวันนี้C#mเธอทำร้ายF#กัน

เมื่อไม่รักG#mกันแล้ว เธอไม่ต้อF#งหวังดีไม่ต้องมาEแกล้งทำว่ารัBก..ไม่ต้องยื้G#mอต้องรั้ง  ปล่อยฉันไปF#ดี ๆถ้ายังเป็Eนแบบนี้  ฉันคงไม่ทนกับเธF#

ถ้าอ่านใจฉันBได้ เธอคงF#ร้องไห้ไปแล้G#mคงหมF#ดน้ำตาไปแล้EกับควาD#mมเสียใจ.. ที่เธC#mอนั้นทำกับฉัF#และจากวันนี้B.. เราคF#งจะไม่พบG#mกันก่อนหน้านี้F#เธอดีกับฉัE D#mน..แต่มาวันนี้C#mเธอทำร้ายกัF#นไม่มีชิ้นBดี..

F# |

G#m D#m | E B |G#m D#m | E | F# |

* | ** |

G# |

ถ้าอ่านใจฉันC#ได้ เธอคงG#ร้องไห้ไปแล้A#mคงหมG#ดน้ำตาไปแล้F#กับควาFmมเสียใจ.. ที่เธอD#mนั้นทำกับฉัG#และจากวันนี้C#.. เราคG#งจะไม่พบA#mกันก่อนหน้านี้G#เธอดีกับฉัF# Fmน..แต่มาวันนี้D#mเธอทำร้ายกัG#นไม่มีชิ้นC#ดี

แต่มาวันนี้D#mเธอทำร้ายกัG#นไม่มีชิ้นC#ดีคอร์ดเพลง ถ้าอ่านใจฉันได้เธอคงร้องให้ไปแล้ว MODERN

เนื้อเพลง ถ้าอ่านใจฉันได้เธอคงร้องให้ไปแล้ว MODERNไม่หลาบจำกับสิ่งที่เธอนั้นทำกับฉัน สิ่งที่เธอนั้นไม่มีวันเข้าใจฉัน ว่ามันเจ็บปวดเพียงใด เบื่อบ้างไหมที่เป็นอย่างนี้ ตอนแรกก็คิดว่าดี แต่มาวันนี้เธอทำร้ายกัน เมื่อไม่รักกันแล้ว เธอไม่ต้องหวังดี ไม่ต้องมาแกล้งทำว่ารัก ไม่ต้องยื้อต้องรั้ง ปล่อยฉันไปดีๆถ้ายังเป็นแบบนี้ ฉันคงไม่ทนกับเธอ ถ้าอ่านใจฉันได้ เธอคงร้องไห้ไปแล้ว คงหมดน้ำตาไปแล้ว กับความเสียใจ ที่เธอนั้นทำกับฉัน และจากวันนี้ เราคงจะไม่พบกัน ก่อนหน้านี้เธอดีกับฉัน แต่มาวันนี้เธอทำร้ายกันไม่มีชิ้นดี ถ้าอ่านใจฉันได้ เธอคงร้องไห้ไปแล้ว คงหมดน้ำตาไปแล้ว กับความเสียใจ ที่เธอนั้นทำกับฉัน และจากวันนี้ เราคงจะไม่พบกัน ก่อนหน้านี้เธอดีกับฉัน แต่มาวันนี้เธอทำร้ายกันไม่มีชิ้นดี แต่มาวันนี้เธอทำร้ายกันไม่มีชิ้นดี