โรงเรียนของหนู

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โรงเรียนของหนู ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

G | Em |Am | D7 |

สาGยลมหนาวพัดโบกโบย พริ้Emวดูแล้วสวยใส ๆเย็Amนลมเย็นไหว ๆ สวยงาD7บ้าGนอยู่ไกลทุรกัน..ดาEmรโรงเรียนอยู่หลังเขามีAmแต่เราพวกเรา ไม่มีD7ใคร..  D7

ยามร้อEmนแสนร้อน ยามหนD7าว ก็หนาวถึงใจGไม่มีผ้าห่มคลุAmม..กาD7ย..

โรงGเรียนมีครูหนึ่งคน คEmรูผู้เสียสละตนอดAmทนอยู่ห่างไกลความสบาD7ใช่Gจะวอนให้เห็นใจ ควาEmมสำนึกต่อเพื่อนไทยไทAmยกับไทยใยแตกต่างD7 | D7กัน

โรงเรียEmนของหนู..อยู่ไกลD7ไกล๊ไกลอยากใEmห้..คุณ ๆ หันมD7 | D7อง..โรงเรียนของห(G)นู

G | Em |Am | D7 |
G | Em |Am | D7 |

* | ** | *** |คอร์ดเพลง โรงเรียนของหนู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง โรงเรียนของหนู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์สายลมหนาวพัดโบกโบย พริ้วดูแล้วสวยใสๆเย็นลมเย็นไหวๆสวยงาม บ้านอยู่ไกลทุรกันดารโรงเรียนอยู่หลังเขา มีแต่เราพวกเรา ไม่มีใคร ยามร้อนแสนร้อน ยามหนาว ก็หนาวถึงใจ ไม่มีผ้าห่มคลุมกาย โรงเรียนมีครูหนึ่งคน ครูผู้เสียสละตน อดทนอยู่ห่างไกลความสบาย ใช่จะวอนให้เห็นใจ ความสำนึกต่อเพื่อนไทย ไทยกับไทยใยแตกต่างกัน โรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกล๊ไกล อยากให้คุณๆหันมอง โรงเรียนของหนู