โรงเรียนของหนู

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โรงเรียนของหนู - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

G | Em |Am | D7 |

สาGยลมหนาวพัดโบกโบย พริ้Emวดูแล้วสวยใส ๆเย็Amนลมเย็นไหว ๆ สวยงาD7บ้าGนอยู่ไกลทุรกัน..ดาEmรโรงเรียนอยู่หลังเขามีAmแต่เราพวกเรา ไม่มีD7ใคร..  D7

ยามร้อEmนแสนร้อน ยามหนD7าว ก็หนาวถึงใจGไม่มีผ้าห่มคลุAmม..กาD7ย..

โรงGเรียนมีครูหนึ่งคน คEmรูผู้เสียสละตนอดAmทนอยู่ห่างไกลความสบาD7ใช่Gจะวอนให้เห็นใจ ควาEmมสำนึกต่อเพื่อนไทยไทAmยกับไทยใยแตกต่างD7 | D7กัน

โรงเรียEmนของหนู..อยู่ไกลD7ไกล๊ไกลอยากใEmห้..คุณ ๆ หันมD7 | D7อง..โรงเรียนของห(G)นู

G | Em |Am | D7 |
G | Em |Am | D7 |

* | ** | *** |