รถบ่มีน้ำมัน

 จ๊อบ เสกสันต์  รถบ่มีน้ำมัน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รถบ่มีน้ำมัน จ๊อบ เสกสันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอร์น ขวัญชัยเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เธค คอนสารสังกัดค่าย: กีต้าร์เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0986125171, 0933299032

รถบ่มีน้ำมัEmน.. อันที่เฮานัดกัGอย่าว่าจังซี่จังซั่Dน อ้ายขอโทษหลาย ๆEmรถบ่มีน้ำมัEmน.. อ้ายหาเงินบ่ทัGขั่นสิขออีแDม่ กะย้านตั้งแต่เลาEmฮ้าย

Em | Em |Em | Em | Em |

บ่แม่นอ้ายบ่ฮัEmกน้องหล่าคนงาGเข้าใจอ้ายนำD แต่มันไปบ่ได้Emเงินที่แม่เอาใEmห้..ไว้ไปโรงเรีGยนถ้าซื้อกระดาษวาดเขีDยน กะแทบสิบ่พอใช้Emอินเตอร์เน็ตกะยัEmงให้..หมู่แชร์วายGไฟล์ให้เข้าใจDแหน่เด้อน้องหล่Em

วันเสาร์นี้C ขอเลื่อนไปก่Dอนอย่าฟ้าวงอCล ให้เข้าใจตรงกัB | Bน..

รถบ่มีน้ำมัEmน.. อันที่เฮานัดกัGอย่าว่าจังซี่จังซั่Dน อ้ายขอโทษหลาย ๆEmรถบ่มีน้ำมัEmน.. อ้ายหาเงินบ่ทัGขั่นสิขออีแDม่ กะย้านตั้งแต่เลาEmฮ้าย

รถบ่มีน้ำมัEmน.. บ่แม่นอ้ายเซาฮัGอ้ายคิดฮอดบักคัDก  แต่มันไปบ่ไEmด้ปัญหาระดับชาEmติ  น้ำมันจังแม่นแพงหลGายโอ้ยเว้าแล้วอยากอาDยผู้สาวน้อยสาวใหEmญ่กะไปบ่ได้C..เย้เฮD.. ย้อนรถบ่มีน้ำมัG

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em | Em |

* | ** | *** |

Em | Em |Em | Em | Em |คอร์ดเพลง รถบ่มีน้ำมัน จ๊อบ เสกสันต์

เนื้อเพลง รถบ่มีน้ำมัน จ๊อบ เสกสันต์รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลายๆรถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน ขั่นสิขออีแม่ กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย บ่แม่นอ้ายบ่ฮักน้องหล่าคนงาม เข้าใจอ้ายนำ แต่มันไปบ่ได้ เงินที่แม่เอาให้ไว้ไปโรงเรียน ถ้าซื้อกระดาษวาดเขียน กะแทบสิบ่พอใช้ อินเตอร์เน็ตกะยังให้หมู่แชร์วายไฟล์ให้ เข้าใจแหน่เด้อน้องหล่า วันเสาร์นี้ ขอเลื่อนไปก่อน อย่าฟ้าวงอล ให้เข้าใจตรงกัน รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลายๆรถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน ขั่นสิขออีแม่ กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย รถบ่มีน้ำมัน บ่แม่นอ้ายเซาฮัก อ้ายคิดฮอดบักคัก แต่มันไปบ่ได้ ปัญหาระดับชาติ น้ำมันจังแม่นแพงหลาย โอ้ยเว้าแล้วอยากอายผู้สาวน้อยสาวใหญ่ กะไปบ่ได้เย้เฮ ย้อนรถบ่มีน้ำมัน