รถแห่รถยู้ (ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง)

 น้องทิวเทน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รถแห่รถยู้ น้องทิวเทน
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0970029016

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งEโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆ C#mโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆA โป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆB

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งEโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆ C#mโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆA โป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ B | B

เอากระป๋อEง..มาเฮ็ดเป็นกลองชุC#mกลองทอมเป็นคุA ฝาหม้อเป็นแฉBกระเดื่Eอง ลักกะละมังอีแC#mม่เอาล้อเป็นรถแAห่ ยู้ตีอ้อมบ้าB

เทิงตีA เทิงร้อง ฮ้องใส่Bจนไทบ้านอยากไG#mล่ เอิ้นป้อย เอิ้นด่C#mห่าลางเทื่AอกะโยนสากกะเบือมAแถมย้องว่BาบักนักดนตรีใหBญ่

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งEโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆC#m โป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆA ขอเพลงหยังกะได้Bปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งEโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆC#m โป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆA ข่อยจัดให้ตามใจBว่าแต่ขAอละจัดให้ทันทีBขอเพลงกะฟG#mรี ยินดีจัดใC#mห้รถแห่รถยู้Aทำการแสดงยามได๋Bพากันม่วนเบิดบ้าE (B)

*** |

E | C#m |A | B |E | C#m |A | B |

A | B |G#m | C#m |A | B |E | B |

* | ** | *** |** | *** | ** | *** |

รถแห่รถยู้Aทำการแสดงยามได๋Bพากันม่วนเบิดบ้าE

E | C#m |A | B | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง รถแห่รถยู้ น้องทิวเทน

เนื้อเพลง รถแห่รถยู้ น้อง ทิวเทนปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆเอากระป๋องมาเฮ็ดเป็นกลองชุด กลองทอมเป็นคุ ฝาหม้อเป็นแฉ กระเดื่อง ลักกะละมังอีแม่ เอาล้อเป็นรถแห่ ยู้ตีอ้อมบ้าน เทิงตี เทิงร้อง ฮ้องใส่ จนไทบ้านอยากไล่ เอิ้นป้อย เอิ้นด่า ห่าลางเทื่อกะโยนสากกะเบือมา แถมย้องว่าบักนักดนตรีใหญ่ ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆขอเพลงหยังกะได้ ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆโป๊ะ ฉึ่งๆโปะ ชึ้งๆๆข่อยจัดให้ตามใจ ว่าแต่ขอละจัดให้ทันที ขอเพลงกะฟรี ยินดีจัดให้ รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามได๋ พากันม่วนเบิดบ้าน รถแห่รถยู้ทำการแสดงยามได๋ พากันม่วนเบิดบ้าน