รถแห่รถยู้ (ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง)

น้อง ทิวเทน, รถแห่รถยู้, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รถแห่รถยู้ - น้อง ทิวเทน

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งEโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆ C#mโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆA โป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆB

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งEโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆ C#mโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆA โป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ B | B

เอากระป๋อEง..มาเฮ็ดเป็นกลองชุC#mกลองทอมเป็นคุA ฝาหม้อเป็นแฉBกระเดื่Eอง ลักกะละมังอีแC#mม่เอาล้อเป็นรถแAห่ ยู้ตีอ้อมบ้าB

เทิงตีA เทิงร้อง ฮ้องใส่Bจนไทบ้านอยากไG#mล่ เอิ้นป้อย เอิ้นด่C#mห่าลางเทื่AอกะโยนสากกะเบือมAแถมย้องว่BาบักนักดนตรีใหBญ่

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งEโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆC#m โป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆA ขอเพลงหยังกะได้Bปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป้งฉึ่งEโป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆC#m โป๊ะฉึ่ง ๆ โปะ ชึ้ง ๆ ๆA ข่อยจัดให้ตามใจBว่าแต่ขAอละจัดให้ทันทีBขอเพลงกะฟG#mรี ยินดีจัดใC#mห้รถแห่รถยู้Aทำการแสดงยามได๋Bพากันม่วนเบิดบ้าE (B)

*** |

E | C#m |A | B |E | C#m |A | B |

A | B |G#m | C#m |A | B |E | B |

* | ** | *** |** | *** | ** | *** |

รถแห่รถยู้Aทำการแสดงยามได๋Bพากันม่วนเบิดบ้าE

E | C#m |A | B | ( x2 ) | E |