สวัสดี

 คาราบาว  เทียรี่ เมฆวัฒนา  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สวัสดี เทียรี่ คาราบาว
ทำนอง/เรียบเรียง: เทียรี่ เมฆวัฒนาเนื้อร้อง: เทียรี่ เมฆวัฒนา, เจสซี่ เมฆวัฒนา

D | D |D | D |
D | D |D | D |

คนไทยที่อยู่ทางภาคเหนืDดินแดนข้าวซอยแกงโฮะนDป๊ะหน้าป๊ะตาก็ตั๊กต๋าDย..กั๋นว่าสวัสดีเD | D | Dจ้า (สบายดีก่อ)

คนไทยที่อยู่ภาคอีสาDดินแดนข้าวเหนียวส้มตำนDผ้อหน้าผ้อตาเว่าทักทาDย..เอิ้นว่าสวัสดีเด้D | D | D | Dอ (ซำบายดีบ่)

คนไทยที่อยู่ทางภาคกลDางดินแดนน้ำพริกข้าวแกงนDเห็นหน้าเห็นตาก็ทักทาDย..กันว่าสวัสดีคD | D | Dรับ (สวัสดีค่า)

คนไทยที่อยู่ทางภาคใต้DดินแดนสะตอลูกเนียงนDพบหน้าพบตาก็ทักทาDย..กันว่า หวั้ดดีค่าบD | D | D | D | (พรั่นพรือหลาว)

 Em เมืองไทยเมืองวัฒนธรCรม  ร่วมสามัคคีรักผูกพัG  ไม่ว่าจะมาจากภาคไหDน.. Em คนไทยหันหน้าเข้าหากัC  สองมือพนมประสานกัG  หันมาทักทาย สวัสD | Dดี...          สวัสD | Dดี...

D | D |D | D |
D | D |D | D |

คนไทยจากภาคตะวันออDดินแดนเส้นจันท์กะปินDเจอะหน้าเจอะตาก็ทักทาDย..กันว่า..สวัสดีD | D | Dฮิ (ระยองฮิสั้น เมืองจันท์ฮิยาว)

คนไทยจากภาคตะวันตDดินแดนพริกแกงแกงป่านDเจอหน้าเจอตาก็ทักทาDย..กันว่า ซาหวัดดีD | D | D | D (เหน่อนิดหน่อย)

** |คอร์ดเพลง สวัสดี เทียรี่ คาราบาว

เนื้อเพลง สวัสดี เทียรี่ คาราบาวคนไทยที่อยู่ทางภาคเหนือ ดินแดนข้าวซอยแกงโฮะนะ ป๊ะหน้าป๊ะตาก็ตั๊กต๋าย กั๋นว่าสวัสดีเจ้า (สบายดีก่อ) คนไทยที่อยู่ภาคอีสาน ดินแดนข้าวเหนียวส้มตำนะ ผ้อหน้าผ้อตาเว่าทักทาย เอิ้นว่าสวัสดีเด้อ (ซำบายดีบ่) คนไทยที่อยู่ทางภาคกลาง ดินแดนน้ำพริกข้าวแกงนะ เห็นหน้าเห็นตาก็ทักทาย กันว่าสวัสดีครับ (สวัสดีค่า) คนไทยที่อยู่ทางภาคใต้ ดินแดนสะตอลูกเนียงนะ พบหน้าพบตาก็ทักทาย กันว่า หวั้ดดีค่าบ (พรั่นพรือหลาว) เมืองไทยเมืองวัฒนธรรม ร่วมสามัคคีรักผูกพัน ไม่ว่าจะมาจากภาคไหน คนไทยหันหน้าเข้าหากัน สองมือพนมประสานกัน หันมาทักทาย สวัสดี สวัสดี คนไทยจากภาคตะวันออก ดินแดนเส้นจันท์กะปินะ เจอะหน้าเจอะตาก็ทักทาย กันว่าสวัสดีฮิ (ระยองฮิสั้น เมืองจันท์ฮิยาว) คนไทยจากภาคตะวันตก ดินแดนพริกแกงแกงป่านะ เจอหน้าเจอตาก็ทักทาย กันว่า ซาหวัดดี (เหน่อนิดหน่อย)