สวัสดี

คาราบาว, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สวัสดี - เทียรี่ คาราบาว

D | D |D | D |
D | D |D | D |

คนไทยที่อยู่ทางภาคเหนืDดินแดนข้าวซอยแกงโฮะนDป๊ะหน้าป๊ะตาก็ตั๊กต๋าDย..กั๋นว่าสวัสดีเD | D | Dจ้า (สบายดีก่อ)

คนไทยที่อยู่ภาคอีสาDดินแดนข้าวเหนียวส้มตำนDผ้อหน้าผ้อตาเว่าทักทาDย..เอิ้นว่าสวัสดีเด้D | D | D | Dอ (ซำบายดีบ่)

คนไทยที่อยู่ทางภาคกลDางดินแดนน้ำพริกข้าวแกงนDเห็นหน้าเห็นตาก็ทักทาDย..กันว่าสวัสดีคD | D | Dรับ (สวัสดีค่า)

คนไทยที่อยู่ทางภาคใต้DดินแดนสะตอลูกเนียงนDพบหน้าพบตาก็ทักทาDย..กันว่า หวั้ดดีค่าบD | D | D | D | (พรั่นพรือหลาว)

 Em เมืองไทยเมืองวัฒนธรCรม  ร่วมสามัคคีรักผูกพัG  ไม่ว่าจะมาจากภาคไหDน.. Em คนไทยหันหน้าเข้าหากัC  สองมือพนมประสานกัG  หันมาทักทาย สวัสD | Dดี...          สวัสD | Dดี...

D | D |D | D |
D | D |D | D |

คนไทยจากภาคตะวันออDดินแดนเส้นจันท์กะปินDเจอะหน้าเจอะตาก็ทักทาDย..กันว่า..สวัสดีD | D | Dฮิ (ระยองฮิสั้น เมืองจันท์ฮิยาว)

คนไทยจากภาคตะวันตDดินแดนพริกแกงแกงป่านDเจอหน้าเจอตาก็ทักทาDย..กันว่า ซาหวัดดีD | D | D | D (เหน่อนิดหน่อย)

** |