สาดไล่โสด

ตั๊กแตน ชลดา, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาดไล่โสด - ตั๊กแตน ชลดา

Bm | Bm |A | Bm |

Bm A | Bm A |F#m A | Bm |
Em | Em |F#7 | Bm | A |

ฮอดสงกราBmนต์อีกแล้Aวบ้อนี้Bmแล้วสิAไปไสดีF#m..หนอคนโสAดจั่งเฮBmย้อนหมู่พวBmกมันหนีไปมีAผู้บ่าBmเลยอยากชวAนคนเหF#mงา.. เล่นน้ำAนำกัBm

มาทางพี้Bmเด้อ มาAทางพี้Bmขอที่โสAดอีหF#mลี  มีเมียแล้Aวขอผ่Bmานสาดไล่โสBmดว่าเถาะในวัAนสงกราBmนต์ว่าแต่อ้าAยคนนั้F#mน  ขอจักขัAนเถาะไBmป๋

มา ๆ ๆ ปะG ๆ ๆ  ปะแป้งแก้มAน้องแนเล่นแต่น้ำF#m บ่เล่นโตดอกอ้าBmมา ๆ ๆ สาGด ๆ ๆ  สาดความฮักAใส่น้องให้มันจื้Dนหัวใจกันแหน่F#7 | F#7หนา..

กะมักผู้บ่Bmาวใส่เสื้AอลายดอBmน้องเลยอยาAกสิบF#mอกว่ายังโสดAเด้ออ้าBmกะวันสงกราEmนต์มีแค่สามวันแต่ถ้าอ้ายฮักกัF#mน สิมีกัAนตลอดBmไปสิสาดอ้ายก่Bmอน..จักขัAน สองขัBmสาดคืนมAาเป็นขบวF#mนขันหมาAกกะได้BmและวันสงกราEmนต์ปีนี้กะสิม่วนหลายม่วนหลาย ม่วนF#7หลาย..   F#7ย้อนว่ามีอ้าAยมาเล่น(Bm)นำ

Em | Em |F#7 | Bm | A |

* | ** | *** | **** |

Bm A | Bm A |F#m A | Bm |
Bm A | Bm A |F#m A | Bm |

*** | **** |

และวันสงกราEmนต์ปีนี้กะสิม่วนหลายม่วนหลาย ม่วนF#7หลาย..   F#7ย้อนว่ามีอ้าAยมาเล่นBmนำ