มักหลายสาวขายข้าวปุ้น

จีเหลิน สายหมอบ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

มักหลายสาวขายข้าวปุ้น - จีเหลิน สายหมอบ

C | Am |C | G |C | Am |C | G |

F | G |C | G |

ผู้สาว ผู้สาCว บ้านเจ้าอยู่ไสAmมีผัวแล้วไป่F อ้ายขอถามเบิ่งแหCน่เห็นเจ้ามาขาAmยข้าวปุ้นส่อยแDmม่ผู้งามคักแท้G ขอไลน์สิได้C | Gบ่..

เลิกเรียCนบ่เมียเฮียนเมียซาAmบ่เฮ็ดการบ้าFน มาจอบเบิ่งเจ้าพ้อว้Cมักเจ้Amาหลาย ๆ ฮู้บ่Dmไปบอกอีพ่Gอก่อนน๊าว่าอยากมีเมีC

มักเจ้าหลาย ๆF สาวขายข้าวปุ้Cถืกใจอ้ายหลGาย สาวขายข้าวปุ้Cมักเจ้าหลาย ๆF สาวขายข้าวปุ้Cถืกใจอ้ายหลGาย สาวขายข้าวปุ้Cได้นอนกอAmดจักคืนคงสิอุ่Dmแม่แก้มจูนพูG | Gน..         (มักแล้วเด้อ มักอีหCลี)

C | Am |C | G |C | Am |C | G |

F | G |Em | Am |Dm | G |C | G |

* | ** |

มักเจ้าหลาย ๆF สาวขายข้าวปุ้Cถืกใจอ้ายหลGาย สาวขายข้าวปุ้Cมักเจ้าหลาย ๆF สาวขายข้าวปุ้Cถืกใจอ้ายหลG | Gาย..         สาวขายข้าวปุ้น

C | Am |C | G | ( x2 ) | C |