มักหลายสาวขายข้าวปุ้น

 จีเหลิน สายหมอบ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มักหลายสาวขายข้าวปุ้น จีเหลิน สายหมอบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธรเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธน ธนันธรสังกัดค่าย: คนอินลำ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0890770958

C | Am |C | G |C | Am |C | G |

F | G |C | G |

ผู้สาว ผู้สาCว บ้านเจ้าอยู่ไสAmมีผัวแล้วไป่F อ้ายขอถามเบิ่งแหCน่เห็นเจ้ามาขาAmยข้าวปุ้นส่อยแDmม่ผู้งามคักแท้G ขอไลน์สิได้C | Gบ่..

เลิกเรียCนบ่เมียเฮียนเมียซาAmบ่เฮ็ดการบ้าFน มาจอบเบิ่งเจ้าพ้อว้Cมักเจ้Amาหลาย ๆ ฮู้บ่Dmไปบอกอีพ่Gอก่อนน๊าว่าอยากมีเมีC

มักเจ้าหลาย ๆF สาวขายข้าวปุ้Cถืกใจอ้ายหลGาย สาวขายข้าวปุ้Cมักเจ้าหลาย ๆF สาวขายข้าวปุ้Cถืกใจอ้ายหลGาย สาวขายข้าวปุ้Cได้นอนกอAmดจักคืนคงสิอุ่Dmแม่แก้มจูนพูG | Gน..         (มักแล้วเด้อ มักอีหCลี)

C | Am |C | G |C | Am |C | G |

F | G |Em | Am |Dm | G |C | G |

* | ** |

มักเจ้าหลาย ๆF สาวขายข้าวปุ้Cถืกใจอ้ายหลGาย สาวขายข้าวปุ้Cมักเจ้าหลาย ๆF สาวขายข้าวปุ้Cถืกใจอ้ายหลG | Gาย..         สาวขายข้าวปุ้น

C | Am |C | G | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง มักหลายสาวขายข้าวปุ้น จีเหลิน สายหมอบ

เนื้อเพลง มักหลายสาวขายข้าวปุ้น จีเหลิน สายหมอบผู้สาว ผู้สาว บ้านเจ้าอยู่ไส มีผัวแล้วไป่ อ้ายขอถามเบิ่งแหน่ เห็นเจ้ามาขายข้าวปุ้นส่อยแม่ ผู้งามคักแท้ ขอไลน์สิได้บ่ เลิกเรียนบ่เมียเฮียนเมียซาน บ่เฮ็ดการบ้าน มาจอบเบิ่งเจ้าพ้อว้อ มักเจ้าหลายๆฮู้บ่ ไปบอกอีพ่อก่อนน๊าว่าอยากมีเมีย มักเจ้าหลายๆสาวขายข้าวปุ้น ถืกใจอ้ายหลาย สาวขายข้าวปุ้น มักเจ้าหลายๆสาวขายข้าวปุ้น ถืกใจอ้ายหลาย สาวขายข้าวปุ้น ได้นอนกอดจักคืนคงสิอุ่น แม่แก้มจูนพูน มักแล้วเด้อ มักอีหลี มักเจ้าหลายๆสาวขายข้าวปุ้น ถืกใจอ้ายหลาย สาวขายข้าวปุ้น มักเจ้าหลายๆสาวขายข้าวปุ้น ถืกใจอ้ายหลาย สาวขายข้าวปุ้น