สาวคอแหล่

จีเหลิน สายหมอบ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

สาวคอแหล่ - จีเหลิน สายหมอบ

Am | Am |C | Am |
Am | Am |C | Am |

C | Am |F | G | G |C | G | G |

ปากแดง ๆAm  ทาแป้งขาว ๆCซ้อนท้ายกับผู้บ่าGว จักว่าไปไสแหAmน่จอบแนมทาAmงเจ้าอยู่หง่าขาCย้านคนงาGมไปถืกจกถืกแหAmง่

บ้านนี่กะมีหมอลำC บ้านนั้นกะมีรถแห่Gถืกใจเพิ่นคักแF | Gหน่..        พอได้แหง่ได้Am | Amตำ

บักแหล่ ๆ ดำ ๆC  หำกำลังต่Amป่านนี้เขาคงF..หย่องเจ้GาคักแหAmน่เขาดูด เขาตำC จนคอช้ำคอแหAmล่แล้วกะแอละแG | Emน..           จนคอแหลคอAm | Amดำ

ผู้สาวคอแหล่ เCต้นอยู่หน้าAmรถแห่ไปถืกผู้ได๋แหFง่  ไปถือผู้ได๋ตำGคอเขียวเป็นจ้ำ ๆC  คอดำปื้อ ๆAmเป็นฮ้ายแท้ล่ะหืG | Gอ..ผู้สาวคอแหล่ เCต้นอยู่หน้าAmรถแห่ไปถืกผู้ได๋แหFง่  ไปถือผู้ได๋ตำGคอเขียวเป็นจ้ำ ๆC  คอดำปื้อ ๆAmเป็นฮ้ายแท้ล่ะหืG | Gอ..

ผู้สาวคอแหCล่ กะแล่นแต๋แล่นแAmกะแล่นแต๋แล่นแFต กะแล่นแต๋แล่นแตG..

F | G |Am | Am |F | G |E | E |

F | G |Em | Am |F | G |E | E |

* | ** | *** |

ผู้สาวคอแหCล่..