สาวคอแหล่

 จีเหลิน สายหมอบ  สาวคอแหล่  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สาวคอแหล่ จีเหลิน สายหมอบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธรเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธน ธนันธรสังกัดค่าย: คนอินลำ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0890770958

Am | Am |C | Am |
Am | Am |C | Am |

C | Am |F | G | G |C | G | G |

ปากแดง ๆAm  ทาแป้งขาว ๆCซ้อนท้ายกับผู้บ่าGว จักว่าไปไสแหAmน่จอบแนมทาAmงเจ้าอยู่หง่าขาCย้านคนงาGมไปถืกจกถืกแหAmง่

บ้านนี่กะมีหมอลำC บ้านนั้นกะมีรถแห่Gถืกใจเพิ่นคักแF | Gหน่..        พอได้แหง่ได้Am | Amตำ

บักแหล่ ๆ ดำ ๆC  หำกำลังต่Amป่านนี้เขาคงF..หย่องเจ้GาคักแหAmน่เขาดูด เขาตำC จนคอช้ำคอแหAmล่แล้วกะแอละแG | Emน..           จนคอแหลคอAm | Amดำ

ผู้สาวคอแหล่ เCต้นอยู่หน้าAmรถแห่ไปถืกผู้ได๋แหFง่  ไปถือผู้ได๋ตำGคอเขียวเป็นจ้ำ ๆC  คอดำปื้อ ๆAmเป็นฮ้ายแท้ล่ะหืG | Gอ..ผู้สาวคอแหล่ เCต้นอยู่หน้าAmรถแห่ไปถืกผู้ได๋แหFง่  ไปถือผู้ได๋ตำGคอเขียวเป็นจ้ำ ๆC  คอดำปื้อ ๆAmเป็นฮ้ายแท้ล่ะหืG | Gอ..

ผู้สาวคอแหCล่ กะแล่นแต๋แล่นแAmกะแล่นแต๋แล่นแFต กะแล่นแต๋แล่นแตG..

F | G |Am | Am |F | G |E | E |

F | G |Em | Am |F | G |E | E |

* | ** | *** |

ผู้สาวคอแหCล่..คอร์ดเพลง สาวคอแหล่ จีเหลิน สายหมอบ

เนื้อเพลง สาวคอแหล่ จีเหลิน สายหมอบปากแดงๆทาแป้งขาวๆซ้อนท้ายกับผู้บ่าว จักว่าไปไสแหน่ จอบแนมทางเจ้าอยู่หง่าขาม ย้านคนงามไปถืกจกถืกแหง่ บ้านนี่กะมีหมอลำ บ้านนั้นกะมีรถแห่ ถืกใจเพิ่นคักแหน่ พอได้แหง่ได้ตำ บักแหล่ๆดำๆหำกำลังต่ง ป่านนี้เขาคงหย่องเจ้าคักแหน่ เขาดูด เขาตำ จนคอช้ำคอแหล่ แล้วกะแอละแน จนคอแหลคอดำ ผู้สาวคอแหล่ เต้นอยู่หน้ารถแห่ ไปถืกผู้ได๋แหง่ ไปถือผู้ได๋ตำ คอเขียวเป็นจ้ำๆคอดำปื้อๆเป็นฮ้ายแท้ล่ะหือ ผู้สาวคอแหล่ เต้นอยู่หน้ารถแห่ ไปถืกผู้ได๋แหง่ ไปถือผู้ได๋ตำ คอเขียวเป็นจ้ำๆคอดำปื้อๆเป็นฮ้ายแท้ล่ะหือ ผู้สาวคอแหล่ กะแล่นแต๋แล่นแต กะแล่นแต๋แล่นแต กะแล่นแต๋แล่นแต ผู้สาวคอแหล่