สาวน้อยกลับบ้าน

 สาวน้อยกลับบ้าน อ้อย กะท้อน เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาวน้อยกลับบ้าน - อ้อย กะท้อน

C#m | C#m | C#m |
A B | E C#m |A B | C#m |C#m | C#m | |

 Eทำไมที่ในC#mวันนี้ ไม่มีAเธอคืนบ้านมB EตรุษจีนมาเยือนC#mแล้วหนา ผู้คนAเขามา..ถึงแล้วBมากมี เหลียEวมองดูชายคาC#mเก่า ๆ พะเยAาบ้านเกิดคนดีB เจ้าถูกพ่อEแม่ขาย..จากเมือC#mงปงนี้ ไปอAยู่ที่เมือBงเจแปน

E C#m | A B |

 Eทำงานโดยที่C#mจำใจ  พลีกาAยให้คนไม่ใช่Bแฟน Eส่งเงินกลับมC#mาไทยแลนด์ พ่อแAม่พี่น้องสุดแสBนสบาย แล้Eวทางบ้านเขารู้C#mหรือเปล่า แม่สาAวน้อยผ่านร้อยพัBนผู้ชาย ต้องโดนตEบโดนตี อีกเป็นC#mโรคร้าย จะอAยู่หรือตาBยเหมือนกัน

E C#m | A B |

เสียงประทัดดัAงกังวานบ้านป่Bา..เธG#mอก็ไม่มาสักทีC#mเขาทำไข่แดF#mงแจกกันทุกปีA แล้วเธอBล่ะอยู่ไหนกัEความจริงเธอถูC#mกขู่ฆ่าขู่เข็Bญ..ทั้งเช้าเย็Eน ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัC#mจะกลับมAา..เมื่อไหร่นั้Bน ไม่รู้เลE B

 EตอบแทนบุญคุณสาใC#m ชีวิAตร่างกาย แม่สาวBเอย EสิบวันตรุษจีC#mนผ่านเลย แมงดAาที่เคยพาเจ้าBไปขาย ถือถุงEผ้าขาวห่อผC#mงกระดูก บอกเป็AนลูกสาวคุณยาB เขาอยาEกกลับมาบ้าน อยู่อย่C#mางสบาย หลังที่AจากไปBหลายปี

E C#m | A B |E C#m | A B |
E C#m | A B |E C#m | A B |

E C#m | A B E | C#m A | B |

* | ** |

 Eเขาได้กลัC#mบมาแล้ว กลับมาAเมืองไทย กลับมBาแค่เพียงกระดูEก..