เสร็จแล้ว

  เสร็จแล้ว   L.กฮ.   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสร็จแล้ว L.กฮ. TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรงเรียบเรียง: วง L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A | F#m |D | E |
A | F#m |D | E |

 A พูดจาจ๊ะจ๋า อ่อนหวานอ่อนน้อF#mม ไม่ยอมให้ใคร..  มาทำร้าDย..เธอได้แน่นEอน A รักเธออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้F#mน จนเธอต้องยอมยอมให้พร้อDม..ไปทุก ๆE อย่าง

แล้วเป็นไF#mง ไอ้คนที่บอC#mกว่ารักที่มันDจริงใจเสมอAมาเอาแล้วไF#mงล่ะ อีกแล้C#mวมั้ยล่ะจะทำDไง..  โว้E..

เสร็จแล้วAเขาเคยกอดเธอไหมเสร็จแล้F#mวเขาบอกรักเธอไหมเสร็จแล้Dวเขาก็หันหลังให้เจ็บแล้วEเธอทำไมไม่จำกี่ครั้งAที่ต้องโดนแบบนี้..เสร็จแF#mล้วเขาก็ไม่ใยดีเจ็บช้ำDโดนกระทำย่ำยีทำเหมือEนเธอไม่มีหัวใจ..

D | E |

 A รักเธออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้F#mน จนเธอต้องยอมยอมให้พร้อDม..ไปทุก ๆE อย่าง

* | ** |

F#m C#m | D A |
F#m C#m | D E |
A | F#m |D | E |

** | ** |คอร์ดเพลง เสร็จแล้ว L.กฮ. TMG

เนื้อเพลง เสร็จแล้ว L.กฮ. TMGพูดจาจ๊ะจ๋า อ่อนหวานอ่อนน้อม ไม่ยอมให้ใคร มาทำร้ายเธอได้แน่นอน รักเธออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น จนเธอต้องยอม ยอมให้พร้อมไปทุกๆอย่าง แล้วเป็นไง ไอ้คนที่บอกว่ารัก ที่มันจริงใจเสมอมา เอาแล้วไงล่ะ อีกแล้วมั้ยล่ะ จะทำไง โว้ เสร็จแล้วเขาเคยกอดเธอไหม เสร็จแล้วเขาบอกรักเธอไหม เสร็จแล้วเขาก็หันหลังให้ เจ็บแล้วเธอทำไมไม่จำ กี่ครั้งที่ต้องโดนแบบนี้ เสร็จแล้วเขาก็ไม่ใยดี เจ็บช้ำโดนกระทำย่ำยี ทำเหมือนเธอไม่มีหัวใจ รักเธออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น จนเธอต้องยอม ยอมให้พร้อมไปทุกๆอย่าง