เสร็จแล้ว

L.กฮ.แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เสร็จแล้ว L.กฮ. TMG

A | F#m |D | E |
A | F#m |D | E |

 A พูดจาจ๊ะจ๋า อ่อนหวานอ่อนน้อF#mม ไม่ยอมให้ใคร..  มาทำร้าDย..เธอได้แน่นEอน A รักเธออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้F#mน จนเธอต้องยอมยอมให้พร้อDม..ไปทุก ๆE อย่าง

แล้วเป็นไF#mง ไอ้คนที่บอC#mกว่ารักที่มันDจริงใจเสมอAมาเอาแล้วไF#mงล่ะ อีกแล้C#mวมั้ยล่ะจะทำDไง..  โว้E..

เสร็จแล้วAเขาเคยกอดเธอไหมเสร็จแล้F#mวเขาบอกรักเธอไหมเสร็จแล้Dวเขาก็หันหลังให้เจ็บแล้วEเธอทำไมไม่จำกี่ครั้งAที่ต้องโดนแบบนี้..เสร็จแF#mล้วเขาก็ไม่ใยดีเจ็บช้ำDโดนกระทำย่ำยีทำเหมือEนเธอไม่มีหัวใจ..

D | E |

 A รักเธออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้F#mน จนเธอต้องยอมยอมให้พร้อDม..ไปทุก ๆE อย่าง

* | ** |

F#m C#m | D A |
F#m C#m | D E |
A | F#m |D | E |

** | ** |