เช๊อะ!! (มองบน)

 อาร์ตี้ PTmusic  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เช๊อะ!! (มองบน) อาร์ตี้ PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง: เเจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกสังกัดค่าย: PTmusicติดต่องานแสดง: 0806529878

Csus2 |

กินเหล้าหลาCยขอให้เป็นโรคตับถืกตำรวจจัEmบยามขี่รถแฮงเกิบเสีFยยามไปตะวันแดงให้เมาแฮง ๆ จนว่าหมู่หนีหาGย..

Am | Am |Am | G |

C | Em |F | G |

 Am ซังคนหลายใจแท้หน้อ Am คือโพดคือโพแท้หน้อ Am คิดว่าเจ้าของหล่อ ๆG หม่องใด๋

 Am บอกฮักไปทั่วซั่นติ Am ไปตั๋วผู้นั้นผู้นี้ Am เห็นเขาเป็นแค่ของฟGรี.. คนมักง่าย

Am | Am |

บ่ได้เจ็Dmบแต่ว่ามันเหลือใจที่น้ำตาไหEmลก็เพราะว่าฝุ่นเข้าตา เช๊อะ!สวFยป่านนี้นั่นเหรGอหาใหม่กะCดี..  EคิFดผิดแล้วบักหล่า ถิ่มนางฟ้EmาไปหาชะนีซอยแชFร์แหน่เด้อโพสนี้ฝากบอกมันGว่า..  G

กินเหล้าหลาCยขอให้เป็นโรคตับถืกตำรวจจัEmบยามขี่รถแฮงเกิบเสีFยยามไปตะวันแดงให้เมาแฮง ๆ จนว่าหมู่หนีหาGให้เจ็บท้อCงคือจั่งเป็นเมนส์สิได้ฮู้ได้เห็Emนว่ามันเป็นจั่งใด๋มีมดลูFกมันบ่แม่นเรื่องง่ายจื้อเอาไG | Gว้..            ใส่สมAmอง

 Am  ซังคนหลายใจแทะหน้อ Am  มักง่ายหลายใจบ่เคยพอ Am  จากนี้สิบ่งึดง้อ อ้Gอ.. คนบ่ดี

 Am  จบกันส่ำนี้กะพอ Am  ละกะอย่าได้พบพ้อ Am  และนางสิขอออ อ้ออGอ.. บักใส่หน้าแข้ง

Am | Am |

* | ** |

Am | Am |Am | G |
C | Em |F | G |

* | ** | ** |

Am | Am |Am | G | Am |คอร์ดเพลง เช๊อะ!! (มองบน) อาร์ตี้ PTmusic

เนื้อเพลง เช๊อะ!! (มองบน) อาร์ตี้ PTmusicกินเหล้าหลายขอให้เป็นโรคตับ ถืกตำรวจจับยามขี่รถแฮง เกิบเสียยามไปตะวันแดง ให้เมาแฮงๆจนว่าหมู่หนีหาย ซังคนหลายใจแท้หน้อ คือโพดคือโพแท้หน้อ คิดว่าเจ้าของหล่อๆหม่องใด๋ บอกฮักไปทั่วซั่นติ ไปตั๋วผู้นั้นผู้นี้ เห็นเขาเป็นแค่ของฟรี คนมักง่าย บ่ได้เจ็บแต่ว่ามันเหลือใจ ที่น้ำตาไหลก็เพราะว่าฝุ่นเข้าตา เช๊อะ! สวยป่านนี้นั่นเหรอหาใหม่กะดี คิดผิดแล้วบักหล่า ถิ่มนางฟ้าไปหาชะนี ซอยแชร์แหน่เด้อโพสนี้ฝากบอกมันว่า กินเหล้าหลายขอให้เป็นโรคตับ ถืกตำรวจจับยามขี่รถแฮง เกิบเสียยามไปตะวันแดง ให้เมาแฮงๆจนว่าหมู่หนีหาย ให้เจ็บท้องคือจั่งเป็นเมนส์ สิได้ฮู้ได้เห็นว่ามันเป็นจั่งใด๋ มีมดลูกมันบ่แม่นเรื่องง่าย จื้อเอาไว้ ใส่สมอง ซังคนหลายใจแทะหน้อ มักง่ายหลายใจบ่เคยพอ จากนี้สิบ่งึดง้อ อ้อ คนบ่ดี จบกันส่ำนี้กะพอ ละกะอย่าได้พบพ้อ และนางสิขอออ อ้อออ บักใส่หน้าแข้ง