เช๊อะ!! (มองบน)

เช๊อะ!!, อาร์ตี้ PTmusic, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เช๊อะ!! (มองบน) - อาร์ตี้ PTmusic

Csus2 |

กินเหล้าหลาCยขอให้เป็นโรคตับถืกตำรวจจัEmบยามขี่รถแฮงเกิบเสีFยยามไปตะวันแดงให้เมาแฮง ๆ จนว่าหมู่หนีหาGย..

Am | Am |Am | G |

C | Em |F | G |

 Am ซังคนหลายใจแท้หน้อ Am คือโพดคือโพแท้หน้อ Am คิดว่าเจ้าของหล่อ ๆG หม่องใด๋

 Am บอกฮักไปทั่วซั่นติ Am ไปตั๋วผู้นั้นผู้นี้ Am เห็นเขาเป็นแค่ของฟGรี.. คนมักง่าย

Am | Am |

บ่ได้เจ็Dmบแต่ว่ามันเหลือใจที่น้ำตาไหEmลก็เพราะว่าฝุ่นเข้าตา เช๊อะ!สวFยป่านนี้นั่นเหรGอหาใหม่กะCดี..  EคิFดผิดแล้วบักหล่า ถิ่มนางฟ้EmาไปหาชะนีซอยแชFร์แหน่เด้อโพสนี้ฝากบอกมันGว่า..  G

กินเหล้าหลาCยขอให้เป็นโรคตับถืกตำรวจจัEmบยามขี่รถแฮงเกิบเสีFยยามไปตะวันแดงให้เมาแฮง ๆ จนว่าหมู่หนีหาGให้เจ็บท้อCงคือจั่งเป็นเมนส์สิได้ฮู้ได้เห็Emนว่ามันเป็นจั่งใด๋มีมดลูFกมันบ่แม่นเรื่องง่ายจื้อเอาไG | Gว้..            ใส่สมAmอง

 Am  ซังคนหลายใจแทะหน้อ Am  มักง่ายหลายใจบ่เคยพอ Am  จากนี้สิบ่งึดง้อ อ้Gอ.. คนบ่ดี

 Am  จบกันส่ำนี้กะพอ Am  ละกะอย่าได้พบพ้อ Am  และนางสิขอออ อ้ออGอ.. บักใส่หน้าแข้ง

Am | Am |

* | ** |

Am | Am |Am | G |
C | Em |F | G |

* | ** | ** |

Am | Am |Am | G | Am |