สิเอาให้ได้

 นุช วิลาวัลย์  สิเอาให้ได้  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สิเอาให้ได้ นุช วิลาวัลย์ Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิสวย2018เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: Rsiam

Am |

อยากได้ผัFว อยากได้ผัGว อยากได้ผัE | Eสิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้..

Am | Am |F | F |
G | G |Am | Am |

ปิAmดใจดน ย้อนถืกคGนมาตั๋วใAmบ่มีไผFถืกใจGมาหลายปีAmเทิงย่านเจ็Amบย่านเหงา ย่านว่าเขGามาหลอกกินฟAmรีย่านเจ็บFที่..  E   เจ็บที่ตรงหัวใAm | Am

บัAmดพ้ออ้าย ผู้สายตาGซอนแลนอยากได้มาFเป็นแฟGนล่ะเด้หัวใAmขอAmงขาดมานาน รู้สึกอยากได้Gแนวหล่องหัวใAmมีเมีFยหรือบ่มีจั่งได๋น้องกะอยาEกได้..  Eสิเอาให้ได้เด้อคน ๆAm | Am นี้..

ล็อคคอตีหัAmว ล่ะเอาผัวเข้าบ้านน้องบ่ได้ย่าGนคนมองบ่ดีเกิดมาซาดเดียFวให้ได้อ้ายผู้นี้ น้องกะมีแฮงแล้Eว..ล็อคคอตีเข่Amา ล่ะเอาอ้ายเป็นผัวน้องพร้อมเสียตัGวมื้อเอาบุญแอวอ้ายอยากได้หยัFง สิเฮ็ด สิหา สิให้ซุแนวสิอด สิทน สิยอEมซุอย่าง.. E (สิเอาให้ได้ผู้ชายAm C G/B Amคนนี้)

Am C G/B Am |

จ่มมนต์ล่ะเป่ามนต์สาบ้Amเป่ามนต์ล่ะใส่อ้ายสาน้Fคาถาแม่หมอสั่งสะกดใจพี่Cให้ติดใจแต่โตน้องผู้นี้Gติดใจโอ๊ยติดนั่นติดนี่G ติดหนี้น้องซะน้Fให้หลงแต่น้องผู้เดีCยว ให้มีแต่น้องผู้เดีGยวให้ฮักแต่น้องผู้เดียEว ฮักน้องผู้เดียวสาเด้ออ้าAm

Am | G |F | E |
Am | G |F | E | E |

* | ** | *** | *** | **** |

Am | G |F | E | ( x2 ) | E | Am |คอร์ดเพลง สิเอาให้ได้ นุช วิลาวัลย์ Rsiam

เนื้อเพลง สิเอาให้ได้ นุช วิลาวัลย์ Rsiamอยากได้ผัว อยากได้ผัว อยากได้ผัว สิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้ ปิดใจดน ย้อนถืกคนมาตั๋วใจ บ่มีไผถืกใจมาหลายปี เทิงย่านเจ็บย่านเหงา ย่านว่าเขามาหลอกกินฟรี ย่านเจ็บที่ เจ็บที่ตรงหัวใจ บัดพ้ออ้าย ผู้สายตาซอนแลน อยากได้มาเป็นแฟนล่ะเด้หัวใจ ของขาดมานาน รู้สึกอยากได้แนวหล่องหัวใจ มีเมียหรือบ่มีจั่งได๋น้องกะอยากได้ สิเอาให้ได้เด้อคนๆนี้ ล็อคคอตีหัว ล่ะเอาผัวเข้าบ้าน น้องบ่ได้ย่านคนมองบ่ดี เกิดมาซาดเดียวให้ได้อ้ายผู้นี้ น้องกะมีแฮงแล้ว ล็อคคอตีเข่า ล่ะเอาอ้ายเป็นผัว น้องพร้อมเสียตัวมื้อเอาบุญแอว อ้ายอยากได้หยัง สิเฮ็ด สิหา สิให้ซุแนว สิอด สิทน สิยอมซุอย่าง สิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้ จ่มมนต์ล่ะเป่ามนต์สาบ้อ เป่ามนต์ล่ะใส่อ้ายสาน้อ คาถาแม่หมอสั่งสะกดใจพี่ ให้ติดใจแต่โตน้องผู้นี้ ติดใจโอ๊ยติดนั่นติดนี่ ติดหนี้น้องซะน้อ ให้หลงแต่น้องผู้เดียว ให้มีแต่น้องผู้เดียว ให้ฮักแต่น้องผู้เดียว ฮักน้องผู้เดียวสาเด้ออ้าย