สิเอาให้ได้

นุช วิลาวัลย์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

สิเอาให้ได้ นุช วิลาวัลย์ Rsiam

Am |

อยากได้ผัFว อยากได้ผัGว อยากได้ผัE | Eสิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้..

Am | Am |F | F |
G | G |Am | Am |

ปิAmดใจดน ย้อนถืกคGนมาตั๋วใAmบ่มีไผFถืกใจGมาหลายปีAmเทิงย่านเจ็Amบย่านเหงา ย่านว่าเขGามาหลอกกินฟAmรีย่านเจ็บFที่..  E   เจ็บที่ตรงหัวใAm | Am

บัAmดพ้ออ้าย ผู้สายตาGซอนแลนอยากได้มาFเป็นแฟGนล่ะเด้หัวใAmขอAmงขาดมานาน รู้สึกอยากได้Gแนวหล่องหัวใAmมีเมีFยหรือบ่มีจั่งได๋น้องกะอยาEกได้..  Eสิเอาให้ได้เด้อคน ๆAm | Am นี้..

ล็อคคอตีหัAmว ล่ะเอาผัวเข้าบ้านน้องบ่ได้ย่าGนคนมองบ่ดีเกิดมาซาดเดียFวให้ได้อ้ายผู้นี้ น้องกะมีแฮงแล้Eว..ล็อคคอตีเข่Amา ล่ะเอาอ้ายเป็นผัวน้องพร้อมเสียตัGวมื้อเอาบุญแอวอ้ายอยากได้หยัFง สิเฮ็ด สิหา สิให้ซุแนวสิอด สิทน สิยอEมซุอย่าง.. E (สิเอาให้ได้ผู้ชายAm C G/B Amคนนี้)

Am C G/B Am |

จ่มมนต์ล่ะเป่ามนต์สาบ้Amเป่ามนต์ล่ะใส่อ้ายสาน้Fคาถาแม่หมอสั่งสะกดใจพี่Cให้ติดใจแต่โตน้องผู้นี้Gติดใจโอ๊ยติดนั่นติดนี่G ติดหนี้น้องซะน้Fให้หลงแต่น้องผู้เดีCยว ให้มีแต่น้องผู้เดีGยวให้ฮักแต่น้องผู้เดียEว ฮักน้องผู้เดียวสาเด้ออ้าAm

Am | G |F | E |
Am | G |F | E | E |

* | ** | *** | *** | **** |

Am | G |F | E | ( x2 ) | E | Am |