เสียดาย

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เสียดาย - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Dm | Dm |Dm | Dm |

 Dm  โลกกว้างทางฝันนั้นยิ่งเลือนCลาง A#  หนทางขวากหนาCมมากมายกางกั้Dm Dm  วัยเยาว์วัยงามปล่อยผ่านไปวันC ๆ A#  เวลายิ่งผัCนผ่านไปยิ่งไDm | Dmร้ค่า

  โGmอ..เด็กน้อC A# ปล่อยตัวล่องลอCยดั่งใบไม้ร่Dmวง  โGmอ..เด็กเอ๋C A# คร่ำครวญโอดโอCย ช่างหน้าเสีDm | Dmยดาย

 A# เสียดายเวลCา ผ่านเลยผ่านแล้Dmว ไม่กลับ A# ความสาวล่วงลัCบ หัวใจหล่นโคDmลม A# เสียดายวัยเยCาว์ วัยเขลาทำเรFามืCดบอDm Gm เสียดายเวลCา ผ่านไป ไDm | (Dm)ม่มา

Dm C | A# |Dm C | A# |
Dm C | A# |A# | A# |

* | ** |

 Gm เสียดายเวลCา ผ่านไป ไม่Dmมา Gm เสียดายเวลCาผ่านไป ไม่มา

Dm | Dm | ( x2 )