เสียความรู้สึก

 วงกระบือ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เสียความรู้สึก วงกระบือ

Em | D |Am | D |

 G เคยมีความรัDก และความจริงEmใจ  หลCงเชื่อเธอง่ายดาDย ไม่คิดระวัEm  กับสิ่Cงที่เธอบอDกฉัน  ดูBmเหมือนมีความEmหวัง  ไม่คิCด.. ว่ามันจะเจอDกับฉัน

  คGนดี ๆ ต้องกลาDยเป็นเสียคนEmไป  เป็นCเพราะคำมักง่าDย ใช้คนเคยชิEm  ยังไงCคงต้องยอDมกัน  ยอBmมหมดแล้วEmทุกสิ่ง  ยอCม..หลีกทางให้เธอจากDไป

แต่มันยังเสีEmยความรู้สึก.. เสีDยความตั้งใEmบอCกว่ารักทำไมD เมื่อใจไม่ต้องGการแต่มันยังเสีEmยความรู้สึก เสีDยไปทั้งใEmทุ่Cมหมดไปเท่าไหDร่..แล้วใจที่GมีบอCกเพียงว่ารักDกัน  ไม่พูBmดเสียยังดีกว่EmBmน..อยู่กับความเจ็บCช้ำ..โว.D.

Em C | D |C D | G |
C D | Bm Em |

ยอCม..หลีกทางให้เธอจากDไป..

** |

มันเสียความรู้สึก

Em | D Em | Am | D | G |คอร์ดเพลง เสียความรู้สึก วงกระบือ

เนื้อเพลง เสียความรู้สึก กระบือเคยมีความรัก และความจริงใจ หลงเชื่อเธอง่ายดาย ไม่คิดระวัง กับสิ่งที่เธอบอกฉัน ดูเหมือนมีความหวัง ไม่คิด ว่ามันจะเจอกับฉัน คนดีๆต้องกลายเป็นเสียคนไป เป็นเพราะคำมักง่าย ใช้คนเคยชิน ยังไงคงต้องยอมกัน ยอมหมดแล้วทุกสิ่ง ยอมหลีกทางให้เธอจากไป แต่มันยังเสียความรู้สึก เสียความตั้งใจ บอกว่ารักทำไม เมื่อใจไม่ต้องการ แต่มันยังเสียความรู้สึก เสียไปทั้งใจ ทุ่มหมดไปเท่าไหร่แล้วใจที่มี บอกเพียงว่ารักกัน ไม่พูดเสียยังดีกว่า ทนอยู่กับความเจ็บช้ำโว ยอมหลีกทางให้เธอจากไป มันเสียความรู้สึก