สูน

 บอล บ้านไร่ สูน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สูน บอล บ้านไร่ ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.พยงค์ ผิวทองเรียบเรียง: อ.จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ไหทองคำ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0971319540

Cm | Cm | Cm |
Cm | G# |A# | Cm |
Cm | G# |A# | Cm |

คิCmดฮอดผู้สาวหล้ายหลCmายทักแชทไปG# เขากะบ่ตอบมA#เฮ็Cmดอิหยัง..อยู่น้อCmน้องหล่าคือบ่ตอG#บกลับมาสักทีA#

ออCmนแต่เธอบ่อ่าน  จักCmมันเป็นจั่งใด๋แชทหน่ำG# ๆ ไป เธอกะยังA#มิดสี่หลี่อาCmรมณ์บ่จอย เริ่มจะนอCmยขึ้นมาทุกทีถ้าเป็นG#แบบนี้.. A# แนะนำให้บล็อคเฟสอ้าD#

กะบ่แม่นตาFmยแล้วติ ตอนนี้เฮ็GmดอิหยังกำลัG#งแชทอยู่กับผู้ใด๋G..

มาเฮ็ดให้สูG#น สูนคักA#แท้น้อผู้สCmาวถ้าบ่อยากเว่G#า กะบ่ต้องเว่A#ากันอีกต่อCmไปโอG#นตังให้แหA#น่ ซื้อลิปให้แหD#น่ ไอโฟนให้แหCmน่เซG#า คำนี้..บ่ต้องมาGเว่ากับอ้าCmฮู้บ่G#ว่าอ้าย..เคียดหลG | Gาย..มาเฮ็ดให้อ้ายสูCm

คั่นเฮ็ดจั่งซี่Cmมันบ่ดีเด้อสาวคิดฮอดคำเว่Cmาอ้ายเลยแชทมาหาคั่นเฮ็ดจั่งซี่Cmอ้ายสิบ่หัวซา.. Cm Cm  ฮักได้ก็เลิกได้Fm..

* | ** |

Cm | G# |A# | Cm |Cm | G# |A# | Cm |
Cm | G# |A# | Cm |Cm | G# |A# | Cm |

* | ** | ** |

Cm | G# |A# | Cm | ( x2 )คอร์ดเพลง สูน บอล บ้านไร่ ไหทองคำ

เนื้อเพลง สูน บอล บ้านไร่ ไหทองคำคิดฮอดผู้สาวหล้ายหลาย ทักแชทไป เขากะบ่ตอบมา เฮ็ดอิหยังอยู่น้อน้องหล่า คือบ่ตอบกลับมาสักที ออนแต่เธอบ่อ่าน จักมันเป็นจั่งใด๋ แชทหน่ำๆไป เธอกะยังมิดสี่หลี่ อารมณ์บ่จอย เริ่มจะนอยขึ้นมาทุกที ถ้าเป็นแบบนี้ แนะนำให้บล็อคเฟสอ้าย กะบ่แม่นตายแล้วติ ตอนนี้เฮ็ดอิหยัง กำลังแชทอยู่กับผู้ใด๋ มาเฮ็ดให้สูน สูนคักแท้น้อผู้สาว ถ้าบ่อยากเว่า กะบ่ต้องเว่ากันอีกต่อไป โอนตังให้แหน่ ซื้อลิปให้แหน่ ไอโฟนให้แหน่ เซา คำนี้บ่ต้องมาเว่ากับอ้าย ฮู้บ่ว่าอ้ายเคียดหลาย มาเฮ็ดให้อ้ายสูน คั่นเฮ็ดจั่งซี่มันบ่ดีเด้อสาว คิดฮอดคำเว่าอ้ายเลยแชทมาหา คั่นเฮ็ดจั่งซี่อ้ายสิบ่หัวซา ฮักได้ก็เลิกได้