สวดจูนพูน

  ดิด คิตตี้   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สวดจูนพูน ดิด คิตตี้ เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาไทด์ กีตาร์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธงชัย ถาวรโชติสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิค

โอ้ว.. มาคักแท้..

G Bm | Em Bm |
G Bm | Em D |
Am | D |Em | Em |

โอ้GคือมางามคักแBmท้ตอนยังน้อยอีแEmม่เจ้าเอาหยังป้อBmโอGละเป็นตาออนซBmอนเป็นตาพาเมือนอEmนนำแท้หล่BmหูC คอ จมูก ปาก ตDคือมาเนียนแท้หล่Bmา เป็นตาจับตาบาEm

ถืกใจหลAmาย.. อยากได้D..ไปไหGว้..  อีD/F#..  แม่Em..มาคักแท้C.. นี่แหลDะแม่พันธ์สืบสกุEm

เบิ่GงละมันสวดจูนพูBmละมันโหนกมันนูEmน ละมันตูนมันเต็Bmเห็Gนแล้วอยากตอกเสาเข็Bmตอกบ่อนตูนบ่อนเต็Emม ตอกเสาเข็มให้มิBmหน้Cาตาเจ้าสดเจ้าใสDจนอดใจบ่ไหBmว จนใจอ้ายผลอEmคิดสะออนเด้Am อยากมีสิทBmธ์ได้ซูนใจEmนาง...(โD | Em | Dอย..)

ผิวGเจ้าปานหยวก ละบวกBmกับความน่ารักจังแม่Cนถืกกใจอ้ายคัก โอ้ยอ้ายมักD มักเจ้าอยากได้Gต้องเฮ็ดจังใด๋  บ่ให้Bmอ้ายกะสิเอาอ้ายแพ้Cความอวบความขาวของเจ้าแล้วเด้อDนางเด้อนาBmง.. เด้อนางเด้Cอ.. โอDย...

G | Em |Am | D |
G | Em |Am Bm | Em | Em |

ถืกใจหลAmาย.. อยากได้D..ไปไหว้อีแEmม่..มาคักแท้C.. นี่แหลDะแม่พันธ์สืบสกุEm

* | ** | * |คอร์ดเพลง สวดจูนพูน ดิด คิตตี้ เซิ้ง Music

เนื้อเพลง สวดจูนพูน ดิด คิตตี้ เซิ้ง Musicโอ้ว มาคักแท้ โอ้คือมางามคักแท้ ตอนยังน้อยอีแม่เจ้าเอาหยังป้อน โอละเป็นตาออนซอน เป็นตาพาเมือนอนนำแท้หล่า หู คอ จมูก ปาก ตา คือมาเนียนแท้หล่า เป็นตาจับตาบาย ถืกใจหลาย อยากได้ไปไหว้ อี แม่ มาคักแท้ นี่แหละแม่พันธ์สืบสกุล เบิ่งละมันสวดจูนพูน ละมันโหนกมันนูน ละมันตูนมันเต็ม เห็นแล้วอยากตอกเสาเข็ม ตอกบ่อนตูนบ่อนเต็ม ตอกเสาเข็มให้มิด หน้าตาเจ้าสดเจ้าใส จนอดใจบ่ไหว จนใจอ้ายผลอคิด สะออนเด้ อยากมีสิทธ์ได้ซูนใจนาง (โอย) ผิวเจ้าปานหยวก ละบวกกับความน่ารัก จังแม่นถืกกใจอ้ายคัก โอ้ยอ้ายมัก มักเจ้า อยากได้ต้องเฮ็ดจังใด๋ บ่ให้อ้ายกะสิเอา อ้ายแพ้ความอวบความขาวของเจ้าแล้วเด้อนาง เด้อนาง เด้อนางเด้อ โอย ถืกใจหลาย อยากได้ไปไหว้อีแม่ มาคักแท้ นี่แหละแม่พันธ์สืบสกุล